Uutiset 31.8.2021

Lakimiesliitto moittii valtion toimitilastrategiaa – strategia ei huomioi lakimiesten työn vaatimuksia

Ehdotus toimitilastrategiaksi ei huomioi riittävästi valtiolla työskentelevien juristien työn vaatimuksia. Suurin osa lakimiestehtävistä on sellaisia, joissa tietoturva ja sensitiivisen tiedon käsittely ei mahdollista ehdotetuissa monitoimitiloissa työskentelyä.

Monitoimitilalla tarkoitetaan tilankäytöltään joustavia toimitilaratkaisua, jossa useat työntekijät jakavat yhteisen tilan. Lakimiesliitto korostaa, että arkaluonteista ja salassa pidettävää aineistoa käsittelevillä lakimiehillä tulee olla jatkossakin omat työhuoneet. Oma työhuone on myös edellytyksenä keskittymistä vaativan työn tulokselliselle tekemiselle.

Strategian oletuksena on myös, että etätyötä tehdään jatkossa enemmän. Lakimiesliitto korostaa, ettei ketään voida kuitenkaan pakottaa etätöihin ja henkilökohtaisia työhuoneita tarvitaan siten myös jatkossa.

Lue lisää

Lisää uutisia

Kaikki uutiset