Uutiset 5.12.2018

Lakimiesliitto lausui positiivisia luottotietoja koskevasta järjestelmästä

Oikeusministeriö on pyytänyt Lakimiesliitolta lausuntoa ministeriön teettämästä selvityksestä positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä. Selvityksessä ehdotetaan perustettavaksi positiivisten luottotietojen rekisteri, joka muodostuisi yhtäältä kuluttajille myönnettyjä luottoja koskevista tiedoista ja toisaalta luotonhakijoiden tuloja koskevista tiedoista. Selvityksen mukaan rekisteri perustettaisiin vuonna 2019 toimintansa aloittavan tulorekisterin yhteyteen ja rekisterinpitäjänä toimisi Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Voit lukea Lakimiesliiton lausunnon täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset