Uutiset 15.2.2019

Lakimiesliitto lausui oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Lakimiesliitto suhtautuu lausunnossaan selvityksessä esitettyyn yhden viraston malliin kielteisesti. Erityisesti Lakimiesliitto korostaa huolenaan sitä, että esteellisyystilanteet tulisivat lisääntymään kun oikeusavun asiakas olisi jatkossa yhden valtakunnallisen viraston asiakas. Ehdotetun yhden viraston mallin sijaan Lakimiesliitto näkee, että oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustaminen Tuomioistuinviraston kaltaiseksi keskusvirastoksi olisi kuitenkin resurssisyistä perusteltua, jolloin sille voitaisiin keskittää ne oikeusavun ja edunvalvonnan tehtävät, jotka on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti valtakunnallisella tasolla.

Oikeusavun saaminen on yksi keskeisiä oikeusturvan luojia. Lakimiesliitto korostaakin lausunnossaan, että oikeusavun tulee olla kaikkien saatavilla asuinpaikkaan katsomatta, ja että myös kielelliset oikeudet tulee asianmukaisesti turvata. Julkisen oikeusavun rinnalla tulisikin Lakimiesliiton mielestä kehittää myös yksityisen oikeusavun saatavuutta.

Koko lausunnon voi lukea täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset