Uutiset 29.5.2019

Lakimiesliitto lausui kuluttajaluottojen markkinoinnista

Huolena kuitenkin on, että markkinoinnin sääntely jää epämääräiseksi ja tulkinnanvaraiseksi, mikä mahdollistaa sen kiertämisen. Lisäksi tällöin tarkempien linjojen määritteleminen jää lainsäätäjän sijasta tuomioistuinten tehtäväksi. Lakimiesliitto pitääkin äärimmäisen tärkeänä, että mahdolliset rajoitukset markkinointiin valmistellaan huolellisesti ja tarkkarajaisesti.

Yleisluonteisen sääntelyn sijasta Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että kaikkia kuluttajaluottoja tarjoavia toimijoita koskeva valvonta olisi yhdenmukaista ja tehokasta koko EU:n alueella. Sääntelyn valvonta edellyttää joka tapauksessa lisäresursseja sekä valvontaviranomaiselle että tuomioistuimille.

Lue koko lausunto täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset