Uutiset 7.5.2021

Lakimiesliitto lausui korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta ja vanhemmuuslaista

Vanhemmuuslaki selkeyttää lainsäädäntöä

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkamiestyönä luonnos hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaiksi, jonka tarkoituksena on tuoda äitiys- ja isyyslain säännökset yhteen lakiin. Lakimiesliitto pitää lakien yhdistämistä kannatettavana. Esitys helpottaa myös tiettyjen erityistilanteiden huomioimista lakiteknisesti ja yhdenmukaistaa käytäntöjä esimerkiksi äitiyden ja isyyden selvittämiseen liittyvissä tilanteissa. Äitiyden vahvistamiseen on nykyisessä lainsäädännössä liittynyt lakiteknisiä haasteita, ja lakiesitys parantaisi tilannetta suhteessa nykyiseen lainsäädäntöön.

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Korkeakoulutuksen saavutettavuus on tärkeä tavoite

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä selvityshenkilö Tapio Kosunen on laatinut luonnoksen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunitelmaksi, jossa esitetään 50 tavoitetta saavutettavuuden lisäämiseksi. Lakimiesliitto pitää saavutettavuuden lisäämistä tärkeänä tavoitteena, ja otti lausunnossaan kantaa osaan tavoitteista. Pääsääntöisesti esitetyt tavoitteet ovat Lakimiesliiton mielestä kannatettavia, mutta niihin sisältyy myös ongelmallisia kirjauksia mm. aloituspaikkojen lisäämisestä. Monet hyvistä tavoitteista myös vaativat toteutuakseen riittäviä resursseja, mistä liitto myös muistuttaa.

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.


Lakimiesliitto antaa vuosittain noin 20 kirjallista lausuntoa, joihin pääsee tutustumaan täällä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset