Uutiset 25.10.2018

Lakimiesliitto kuultavana hallituksen esityksestä Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnossaan Tilander ilmaisi Lakimiesliiton olevan hyvin tyytyväinen nyt eduskunnan käsiteltävänä olevaan lakipakettiin. Tuomioistuinvirasto on ollut Lakimiesliiton pitkäaikainen tavoite, ja sillä vahvistetaan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta poliittisista päättäjistä. Huolena kuitenkin on, ettei virastolle anneta riittäviä resursseja tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Lakimiesliiton mielestä toiminnan käynnistämisen jälkeen virastolle tulisi osoittaa keskushallinnon lisäksi myös muita tuomioistuinlaitosta tukevia tehtäviä, kuten erilaiset kieli- ja neuvontapalvelut.

Lakimiesliitto on pitää Tuomioistuinvirastolle kaavailtua tuomarienemmistöistä johtokuntaa hyvänä tapana varmistaa viraston tuntemus koko sen toimintakentästä, ja että sen nimittämisessä kuultaisiin työntekijäjärjestöjä. Erityisen hyvänä esityksenä Lakimiesliitto pitää sitä, että viraston ylijohtajalta edellytettäisiin oikeustieteen maisterin tutkintoa, joka liiton mielestä antaa tarvittavat valmiudet tehtävän menestykkäälle hoitamiselle.

Koko lausunnon voi lukea täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset