Uutiset 2.9.2020

Lakimiesliitto vaatii tuoreessa lausunnossaan maalittamisen kriminalisointia

Lakimiesliitto toistaa lausunnossaan jo aiemmin esitetyn vaatimuksen maalittamisen lisäämisestä rikoslakiin omana rikosnimikkeenään.

Maalittamisella tarkoitetaan yleiskielisesti järjestelmällistä toimintaa, jossa maalittamisen kohteena olevasta henkilöstä ja/tai hänen läheisistään etsitään eri lähteistä tietoja, joita hyödyntämällä pyritään mustamaalaamaan kohdehenkilöä sekä vaikuttamaan epäasiallisesti kohdehenkilön toimintaan. Kohdehenkilönä voi olla esimerkiksi oikeudenhoidon alalla toimiva virkamies tai muu työtään suorittava henkilö, jonka toimintaa pyritään maalittamalla estämään tai ohjaamaan.

Lakimiesliitto on tyytyväinen siihen, että maalittamiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota yhteiskunnallisena ilmiönä. Samalla korostuu myös lainmuutostarpeiden kiirellisyys. Lakimiesliitto vetoaakin, että maalittamisen kriminalisointiin ryhdytään ilman aiheetonta viivästystä. Kyse on koko demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion kannalta kriittisestä ongelmasta, johon tulee kyetä puuttumaan lainsäädännön keinoin.

Lakimiesliitto pitää tärkeänä, ettei maalittamisen kriminalisointia rajata ainoastaan virkamiehiin, vaan myös muihin työtehtäviensä vuoksi epäasiallisten vaikutuspyrkimysten kohteeksi joutuviin.

Lakimiesliitto muistuttaa myös verkkoalustojen ylläpitäjien vastuusta esimerkiksi sosiaalista mediaa hyväksikäyttäen tapahtuvan maalittamisen torjunnassa.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset