Uutiset 3.12.2015

Lakimiesliiton valtuuskunta teki henkilövalintoja ja vahvisti päivitetyn strategian

Asianajaja Juha-Pekka Hipin johtama valtuuskunnan vaalivaliokunta teki henkilövalintoja koskevat esitykset. Lakimiesliiton puheenjohtajaksi valittiin hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi ja varapuheenjohtajaksi professori Tuula Linna.  Molemmat olivat toimineet kyseisissä tehtävissä myös vaalikauden 2012-2015.  

Lakimiesliiton hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskausiksi ja puolet kahdeksasta jäsenestä on vuosittain erovuorossa. Valtuuskunta valitsi uudelleen hallitukseen vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuoren, käräjätuomari Petra Spring-Reimanin ja johtaja Jyri Terämaan. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin hovioikeudenneuvos Kari-Matti Kauppila. Uudeksi hallituksen opiskelijajäseneksi (puhe- ja läsnäolo-oikeus) valtuuskunta valitsi Sini Tervon.  

Valtuuskunta vahvisti myös Lakimiesliiton päivitetyn strategian vuosiksi 2015-2021 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016.

Lakimiesliiton strategian osalta kyseessä oli vuonna 2012 laaditun strategian välipäivitys, jonka yhteydessä liiton hallitus esitti painopisteitä ja muutamia muita strategian osia muokattavaksi. Valtuuskunta vahvisti vuoden 2015-2021 strategisiksi painopisteotsikoiksi seuraavat: Jäsentensä yhteisö, Työelämän toimija, Yhteiskunnallinen vaikuttaja, Osaamisen kehittäjä ja Muutoksen tekijä. Valtuuskunta seuraa vuosittain strategian mukaisia toimenpiteitä ja siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset