Uutiset 20.4.2020

Lakimiesliiton kysely: Koronaepidemia on muuttanut juristien työtä ja lisännyt työmarkkina-asemaan liittyvää epävarmuutta asianajoalalla

Tiedot käyvät ilmi Lakimiesliiton jäsenkunnalleen huhtikuun aikana tekemästä kyselystä. Vastaajia oli noin 800. Tulokset ovat suuntaa antavia.

– Korona on haastanut oikeudenhoidon toimijat eri sektoreilla. Tilanne vaatii venymistä ja uuden opettelua kaikilla työpaikoilla samalla, kun työelämän näkymät ovat äkkiä muuttuneet aiempaa epävarmemmiksi. On tärkeää, että osaamme liittona tarjota tukea tässä tilanteessa, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

– Tiukimmin työelämän epävarmuus iskee tietenkin nuoriin, työuransa alussa oleviin. Etätyö on puolestaan erityisen rankkaa lapsiperheissä, joissa sovitellaan nyt yhteen sekä työelämän vaatimuksia, lastenhoitoa että lasten koulutyön tukemista, Tilander jatkaa.

Liki kaikkien kyselyyn vastanneiden lakimiesten (98 %) työpaikat ovat muuttaneet jotenkin toimintatapojaan koronaepidemian aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa etätyön lisääntymistä ja joustoa työajoissa. Lähes puolet vastaajista (44 %) kertoo työantajan ottaneen käyttöön uusia työvälineitä, kuten esimerkiksi videoneuvottelu- ja viestintäohjelmia. Toisaalta yli puolet vastaajista (56 %) ilmoittaa, ettei käyttöön ole otettu uusia sovelluksia, eli niitä on voitu ottaa käyttöön jo aiemmin tai niitä ei hyödynnetä epidemiankaan seurauksena.

Vastaajat kokevat työnsä sopivan pääosin hyvin etäyhteyksien kautta tehtäväksi. Erityisen hyvin etätyöt sujuvat isoissa asianajotoimistoissa ja teollisuusyrityksissä toimivilla lakimiehillä. Etäyhteyksien hyödyntämisessä on eniten haasteita pienissä asianajotoimistoissa, ministeriöissä ja tuomioistuimissa.   
Kyselyyn vastanneiden työmäärä on pysynyt korona-aikana pääosin ennallaan tai kasvanut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vastaajat kokevat työmarkkina-asemansa koronasta huolimatta pääosin vahvaksi tai kohtuullisen vahvaksi. Epävarmuutta työpaikastaan kokee noin 10 prosenttia kaikista vastaajista. Epävarmimmaksi työmarkkinanäkymänsä tuntevat asianajoalalla toimivat. Heistä noin 30 prosenttia kertoo olevansa täysin tai jokseenkin erimieltä väittämän “olen luottavainen työmarkkinatilanteeni” suhteen.

Lakimiesliitolta jäsenet odottavat aktiivista viestintää koronan vaikutuksista lakimiesten työhön ja toisaalta tietoa palveluista sekä tuesta, joita liitto ja Lakimiesten työttömyyskassa esimerkiksi lomautus- ja työttömyystilanteessa tarjoavat. Liitto onkin lisännyt koronatilanteeseen liittyvää viestintäänsä ja koonnut aiheesta tietoa mm. verkkosivuilleen.

Lisäksi liiton koulutustarjontaa on sovitettu poikkeustilaan tarjoten koulutusta webinaarimuotoisesti muun muassa lomautuksiin liittyen.  

Kysely toteutettiin 2.–13.4. lähettämällä kysely Lakimiesliiton noin 10 000 muulle kuin opiskelijajäsenelle. Tulokset ovat suuntaa antavia. 

Lisätiedot:  
Kyselyn tulosten yhteenveto
Jore Tilander, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja, p. 041 458 0030 
Eero Blåfield, johtaja, henkilökohtainen kehittyminen, p. 041 458 0021 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset