Uutiset 15.6.2016

Lakimiesliiton jäsenille uusia vakuutusetuja Fennialta

Fennian edut autovakuutukseen (Kasko)

 • Premiumkasko Laajan Fenniakaskon hinnalla
 • Laaja Fenniakasko tai Fenniakaskon Osakasko 30 %:n jatkuva alennus
 • Laajaan Fenniakaskoon vuokra-autovakuutus veloituksetta (korvaa Fennian kautta vuokratun auton kuluja, kun omaa autoa ei kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi voida käyttää)

Fenniabonus

 • Heti suurin mahdollinen Fenniabonus eli alennus vahingottomien vuosien mukaan. Alennus on 14 % tai 24 % riippuen Fenniassa olevien vakuutusten lukumäärästä.
  • 3-10 vakuutusta, alennus 14 %
  • yli 10 vakuutusta, alennus 24 %

Hyödynnä edut ja ota yhteys Fenniaan p. 010 503 8808, www.fennia.fi.

 

Fennian edut kodin ja perheen vakuutuksiin

Koti- ja huvilavakuutus

 • ehdollinen omavastuu eli jos vahingon määrä ylittää valitun omavastuun, omavastuuta ei vähennetä maksettavasta korvauksesta
 • 20 %:n jatkuva alennus

Oikeusturvavakuutus

 • Laajennettu oikeusturvavakuutus tavallisen hinnalla, korvaa myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut
 • vakuutusmäärä 20 000 € ja omavastuu 25 % kustannuksista, vähintään 340 €

Hyödynnä edut ja ota yhteys Fenniaan p. 010 503 8808, www.fennia.fi.

 

Fennian edut yrittäjille

Yrityksen sairauskuluvakuutus

Suomen Lakimiesliiton yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena. Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus on hyvä työntekijöiden sitouttamis- ja motivointikeino sekä uusia työntekijöitä palkattaessa rekrytointivaltti.

Ryhmävakuutuksessa työnantaja tarjoaa vakuutetulle sellaisen edun ja vakuutusturvan, jollaista työntekijä ei yksityishenkilönä voi ostaa mistään suomalaisesta vakuutusyhtiöstä: vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Vakuutuksen myöntämisen edellytykset

– Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyys (vähintään yksi omistajista Lakimiesliiton jäsen)

– yrityksen koko henkilökunta vakuutetaan

– yrityksellä Fenniassa voimassaoleva pakollinen työajan vakuutus /työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle

– vakuutetut asuvat vakinaisesti Suomessa

– vakuutetut kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin

– yrityksellä on vähintään yleislääkäritasoinen työterveyshuolto

 

Ryhmäsairauskuluvakuutus

– vakuutettuina ovat alle 68-vuotiaat työsuhteessa olevat työntekijät

– korvaa hoitokuluja enintään 10 000 euroa samaa sairautta tai tapaturmaa kohti

– omavastuu on 30 euroa jokaista sairautta tai tapaturmaa kohti

– kattaa vakuutuksen voimassa ollessa alkaneen sairauden ja vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman tutkimus- ja hoitokulut -> vakuutuksesta ei korvata ennen vakuutukseen liittymistä todetuista tai tutkituista sairauksista, vammoista tai oireista aiheutuneita hoitokuluja

– vakuutus päättyy viimeistään kun vakuutettu henkilö täyttää 68 vuotta

– vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin jos työsuhde päättyy

 

Hyödynnä edut ja ota yhteys, p. 010 503 8818, www.fennia.fi

 

Muista mainita olevasi Lakimiesliiton jäsen!

Katso tästä tarkempia tietoja Fennian vakuutuseduista.

 

 

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset