Uutiset 10.3.2015

Lakimiesliitto selvitti työajattomien virkamiesten työtilannetta

Lakimiesliitto teki tammi-helmikuussa kyselytutkimuksen työaikalain ulkopuolelle rajatuille valtion virkamiehille (esittelijät, oikeusavustajat, syyttäjät, tuomarit ja voudit). Kyselyyn vastasi yli 500 liiton jäsentä. ”Halusimme selvittää niin sanottujen työajattomien jäsenten tilannetta työolojen suhteen”, kertoo Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelujohtaja Tarja Niemelä.

Vastaajista 73 prosenttia ilmoitti, että työmäärä on ajoittain tai jatkuvasti liian suuri. ”Luvut ovat paikoitellen huolestuttavia”, Niemelä sanoo. Hän on erityisen huolestunut siitä, että peräti 87 prosenttia vastaajista ilmoitti, että työmäärän hallitsemisesta ja työstä palautumisesta huolehtii vain työntekijä itse. ”Vaikka työaikaa ei ole, työnantajan tulee arvioida työhön sidonnaisuuden aiheuttama kokonaiskuormitus työturvallisuuslain mukaista selvitystyötä tehdessään. Myös työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä pohtia keinoja työmäärien tasaamiseksi.”

Lakimiesliitto on ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin. ”Hyvä asia on, että nyt meillä on faktatietoa työajattomien työoloista. Olemme toimittaneet kyselyn tulokset oikeusministeriölle ja aloittaneet keskustelut heidän kanssaan siitä, mitä keinoja tilanteen parantamiseksi on käytettävissä”, Niemelä kertoo.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset