Uutiset 25.10.2013

Lakimiehille neuvoteltiin sopimukset

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisille alakohtaisille työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluille varattu määräaika päättyi tänään 25.10.klo 16. Vaikka neuvotteluaikaa oli kaikkiaan kahdeksan viikkoa, syntyi valtaosa neuvottelutuloksista vasta viimeisinä päivinä.

Julkisella sektorilla työskentelevien lakimiesten osalta neuvotteluja kävi JUKO eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Neuvottelut eivät miltään osin olleet helppoja, vaan ratkaisut saatiin aikaan vasta määräajan viime hetkillä. Valtion ja yliopiston sopimuksissa oli pitkään kiistan kohteena 20 euron yleiskorotuksen muoto sekä vuosilomakarenssit.

Kunta-alan sopimusneuvotteluissa olennaista oli työnantajan vaatiman kriisilausekkeen torjuminen, missä palkansaajapuoli onnistuikin.

Yksityisellä sektorilla lakimiesten työehtosopimukset neuvotteli Ylemmät Toimihenkilöt YTN. YTN solmi kaikkiaan yli 20 joko valtakunnallista tai talokohtaista työehtosopimusta työllisyys- ja kasvusopimuksen perusteella – suurimpia toimialoja olivat muun muassa rahoitusala, teknologiateollisuus, kemianteollisuus, tietotekniikan palveluala sekä ICT-ala. Useilla aloilla sovittiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen palkkaratkaisun lisäksi myös niin sanotuista tekstikysymyksistä eli esimerkiksi työaikapankeista ja etätyöstä. Metsäteollisuus jäi ylempien toimihenkilöiden osalta työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Myöskään palkkapöytäkirjaa YTN:n sopimuksettomille aloille ei saavutettu.

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuivat työllisyys- ja kasvusopimuksen määräajan mukaisesti tarkastelemaan, onko alakohtaisia sopimuksia solmittu riittävästi, jotta työllisyys- ja kasvusopimus eli keskitetty ratkaisu syntyy. Perjantaina klo 19.19 vaikuttaa siltä, että kattavuus on riittävä ja keskitetty sopimus syntyy.

Maan hallitus on luvannut työllisyys- ja kasvusopimuksen syntymisen tueksi tekemään muun muassa tuloveroasteikkoihin inflaatiotarkistuksen, puolittamaan väylämaksuja sekä säätämään 300 euron suuruisen ansioiden suojaosan, joka ei vaikuta työttömän työttömyysturvaan.

Lakimiesliitto analysoi sopimuksen vaikutuksen eri jäsenryhmiinsä. Tiedotamme aiheesta tarkemmin muun muassa Lakimiesuutisissa ja uutiskirjeessä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset