Uutiset 16.5.2022

Kysymyksiä ja vastauksia: Kunnallisen pääsopimuksen irtisanominen ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Koostimme JUKOssa käyttöönne vastauksia kysymyksiin kunnallisen pääsopimuksen irtisanomisesta sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

Kunnallinen pääsopimus

Mikä on kunnallinen pääsopimus?

 • Kunnallinen pääsopimus on kunta-alan valtakunnallisen ja paikallisen neuvottelumenettelyn kivijalka. Se määrittelee muun muassa valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten neuvottelu- ja sopijaosapuolet sekä paikallisen sopimisen prosessit. Lisäksi pääsopimuksessa on sovittu neuvottelumenettelystä ja siitä, miten ratkaistaan valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet.
 • Tänä keväänä on neuvoteltu valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista. Niissä sovitaan palkoista, työajoista ja muista virka-/työsuhteen ehdoista. JUKO neuvottelee kuntasektorilla viisi valtakunnallista virka- ja työehtosopimusta: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

  
Miksi kunnallinen pääsopimus irtisanottiin juuri nyt?

 • JUKO irtisanoi kunnallisen pääsopimuksen 11. toukokuuta, koska hyvinvointialueiden aloitushetki 1. tammikuuta 2023 lähestyy. Sen jälkeen neuvottelumenettely ei toimi enää pelkästään kunnallisen pääsopimuksen pohjalta.
 • Sovittelulautakunnan sovintoehdotus 11. toukokuuta sisälsi JUKOn kannattaman kuntien ja hyvinvointialueiden uuden yhteisen pääsopimuksen. Jos kaikki osapuolet olisivat hyväksyneet sovintoehdotuksen, uusi pääsopimus olisi korvannut vanhan ilman irtisanomista. Koska näin ei tapahtunut, vanha vain kuntia koskeva pääsopimus piti irtisanoa ennen kuin uusi kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen pääsopimus voidaan tehdä sitä haluavien kesken.
 • Kuntien ja hyvinvointialueiden ammattikirjo on erittäin laaja: on pieniä avainryhmiä ja suuria joukkoja. JUKOlle on tärkeää voida hyödyntää koko yhteenlaskettua volyymiamme myös pienempien ammattiryhmien osalta. Yksi yhteinen pääsopimus tukee tätä päämäärää.

  
Miten irtisanominen vaikuttaa liiton jäsenten arkeen juuri nyt?

 • Irtisanominen ei vaikuta jäsenten arkeen. Pääsopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomisaikana työpaikoilla toimitaan samoin kuin pääsopimuksen ollessa voimassa. Paikalliset sopimukset ja neuvottelut jatkuva kuten ennenkin.

  
Miten irtisanominen vaikuttaa jatkossa?

 • Irtisanomisaikana käynnistyvät neuvottelut uudesta pääsopimuksesta. JUKO tavoittelee uuden sopimuksen voimaan tuloa irtisanotun sopimuksen päättyessä.
 • Pääsopimuksen voimassaolon päättyessä myös paikalliset sopimukset katsotaan irtisanotuksi. Jos uutta pääsopimusta ei saada neuvoteltua ennen irtisanotun sopimuksen päättymistä, paikallisia sopimuksia ei voi enää tehdä. Myöskään paikallisneuvotteluja sopimuksen soveltamisesta ei voi käydä. Erimielisyystilanteessa tulee nostaa kanne työtuomioistuimessa.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on järjestöllinen toimi, jota käyttämällä palkansaajajärjestöt (ammattiliitot ja neuvottelujärjestöt) pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtoneuvotteluja tai neuvottelujen sovittelua. Kaikkien järjestöllisten toimien tavoitteena on vaikuttaa sopimusneuvotteluihin niin, että JUKOn jäsenliittojen jäsenet saavat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset työehdot.
 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan ylityöhön eikä vaihtamaan työvuoroa.

  
Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskea ainoastaan työsuhteisia työntekijöitä. Lainsäädäntö estää virkasuhteisen henkilön osallistumisen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
 • Kaikkien ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin kuuluvien tulee osallistua kieltoon, sillä vain näin ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

  
Onko JUKOn ylityö- ja vuoronvaihtokielto voimassa?

 • JUKOn 18. huhtikuuta ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi.

  
Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa?

 • JUKO on asettanut koko kunta-alalle toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, koska pyrimme painostamaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ta sopimuksen aikaansaamiseksi.

  
Milloin toistaiseksi voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy, kun sopimukseen päästään ja kiellon päättymisestä tehdään päätös.
 • JUKO ilmoittaa liitoille ja luottamusmiehille erikseen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä.

  
Mitä nyt tapahtuu?

 • Osapuolet tunnustelevat mahdollisuuksia jatkaa neuvotteluja sovittelulautakunnan sovintoesityksen pohjalta.
 • Työministeri Tuula Haatainen harkitsee, miten työriidan sovittelu voisi jatkua.
 • JUKO tiedottaa tilanteen etenemisestä säännöllisesti: neuvottelutiedotteet, luottamusmieskirjeet ja JUKO Uutiset. Myös JUKOn jäsenliitot tiedottavat jäsenilleen. 

 

Suomen Lakimiesliitto on JUKO:n jäsenliitto.

Lisätiedot Lakimiesliiton jäsenten osalta:
Petteri Kivelä, neuvottelupäällikkö 
petteri.kivela@juristiliitto.fi
p. 041 458 0038

Tutustu Lakimiesliiton Työmarkkinaneuvottelut-sivuun.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset