Uutiset 27.3.2020

Kuntaneuvottelut: Kiky-tunneissa ei vielä lähentymistä, koronaryhmä perustettiin

– Esityksemme allekirjoituspöytäkirjasta sisälsi muun muassa kiky-tuntien poiston, esityksen palkankorotuksista ja eräitä tekstimuutoksia, joiden hintaa ei ole mahdollista tarkoin määritellä. Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asema ja korvaukset olivat esillä, kertoo JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Kiky-tuntien poistosta käytiin keskustelua. Sanottavaa lähentymistä KT:n ja järjestöjen kesken ei vielä ollut havaittavissa.

Kertaerän maksukriteereistä hyvä neuvottelutulos

Edellisellä neuvottelukierroksella sovittu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä on ollut tasa-arvovaltuutetun arvioitavana. Kertaerän maksun kriteereitä tarkistettiin tänään tasa-arvovaltuutetun lausunnon perusteella. Tarkastelujakson aikana palkalliseksi rinnastetaan perhevapaasta johtuva poissaolopäivä riippumatta siitä, onko se ollut palkallinen. Uudesta kriteeristä laadittiin sopimusteksti, ja neuvottelutulos lähetetään sopijapuolten hallintoihin. Kertaerä maksetaan takautuvasti niille, jotka täyttävät uudet kriteerit.

– Tämä oli hyvä edistysaskel! Kaikki edellisen neuvottelukierroksen pääsopijajärjestöt, jotka olivat sopimassa kertaerää, olivat tyytyväisiä tasa-arvon edistymisestä, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoo.

Koronaryhmä perustettiin

Osapuolet päättivät erityisen ”koronaryhmän” perustamisesta. Tarkoituksena on käydä keskustelua ja ohjeistaa kuntia ja luottamusmiehiä erityiskysymyksissä, joita koronan vuoksi nousee esiin.

– Kuntatyönantajien viesti oli, että kaikkien on osallistuttava taloustilanteen hoitoon jollain tavoin. Me palkansaajat peräänkuulutimme oikeudenmukaisuutta. Koronakriisin selättäminen on nimenomaan julkisen sektorin henkilöstön kontolla.

 Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 29.3.

***

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla, jotka ovat
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen lääkärien työehtosopimus
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 

 *** 

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta. 

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa Lakimiesliittoa ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset. 

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua, joista noin 4500 on Lakimiesliiton jäseniä. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla sekä työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. 

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset