Uutiset 26.3.2014

Koulutusmäärien lisäys suunnattava työvoimatarpeen mukaan

Kehysriihen osana tehty päätös korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä pitää kohdentaa todellisen työvoimatarpeen mukaan. Samanaikainen aloituspaikkojen lisääminen ja leikkaus yliopistojen rahoitukseen on epäjohdonmukaista politiikkaa.

”Päätöksen jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota koulutettujen vakavasti heikentyneeseen työllisyystilanteeseen. Työttömien kauppatieteilijöiden määrä on kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa ja on nyt miltei kolmetuhatta. Myös vastavalmistuneiden työttömien kauppatieteilijäiden määrä on hälyttävässä kasvussa”, Ekonomiliitto SEFEn puheenjohtaja Timo Saranpää toteaa. ”Kauppatieteellisen alan nykyiset koulutusmäärät vastaavat hyvin työelämän tarpeita. Ekonomiliitto jatkaa työtään pitääkseen huolta siitä, ettei tätä tasapainoa horjuteta”, Saranpää jatkaa.

”Nyt päätetty lisäys tulee kohdistaa aloihin, joilla on jatkossa odotettavissa todellista työvoimantarvetta. Oikeustiede ei kuulu näihin aloihin ja mahdolliset lisäykset heikentäisivät entisestään tiedekuntien mahdollisuuksia antaa laadukasta lähiopetusta”, sanoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander. ”Lakimiesliittoon on tullut paljon yhteydenottoja liittyen nuorten heikentyneeseen työllisyystilanteeseen ja liitto on vienyt viestiä eteenpäin päättäjille. Onneksi tämä viesti on edes osin ymmärretty.”

Kehysriihessä päätettiin myös puolittaa korkeakoulujen rahoitusta turvaava indeksi. ”Perusrahoituksen leikkaaminen samalla kun aloituspaikkojen lisäämiseen tarjotaan lisärahoitusta, on rahan siirtämistä yliopistojen taskusta toiseen. Suomen tarvitsemaa huippuosaamista ei tällä tavoin synny”, Saranpää ja Tilander pahoittelevat.

Osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa on päätetty hakijasuman purun nimissä tehtävästä määräaikaisesta lisäyksestä korkeakoulujen aloituspaikkoihin. Aloituspaikkalisäys merkitsee yli tuhatta uutta aloituspaikkaa vuodessa vuosille 2014–2016. Uusien aloituspaikkojen alakohtaisesta kohdentumisesta päätetään jatkovalmistelussa.

Lisätietoja:

Suomen Ekonomiliitto SEFE ry
Puheenjohtaja Timo Saranpää 050 5236005
Asiamies Eeva Salmenpohja 044 3397 496

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
Toiminnanjohtaja Jorma Tilander 041 458 0030
Oikeuspoliittinen asiamies Eero Blåfield 041 458 0021

Lisää uutisia

Kaikki uutiset