Uutiset 12.6.2018

Kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä tiukennettava

Lakimiesliitto katsoo, että kilpailukiellon aiheuttamasta sidonnaisuudesta tulisi maksaa palkkaa vastaava korvaus kiellon voimassaolon ajalta. Jo tämä muutos olisi omiaan ennalta ehkäisemään turhia kilpailukieltoja.

Selvityshenkilö Jukka Ahtela julkaisi kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia koskevan selvityksensä tänään 12.6.2018. Ahtela esittää kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista. Samalla työministeri Jari Lindström kertoi asettavansa alkusyksystä kolmikantaisen työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten lainsäädännön muutostarpeet.

Kilpailukielto jäykistää työmarkkinoita, koska se hidastaa työvoiman liikkuvuutta. Tästä syystä Lakimiesliitto katsoo, että kilpailukiellon pitää olla mahdollinen vain erittäin rajatuissa tilanteissa ja siitä pitää saada aina asianmukainen korvaus jolloin työnantaja joutuu nykytilasta poiketen huomattavasti tarkemmin harkitsemaan kilpailukieltoehdon tarpeellisuutta omalta kannaltaan, eikä kilpailukieltoehto ole osa sopimusta ”vain” vakioehtona.

Lakimiesliitto pitää hyvänä sitä, että työministeri ottaa asian vakavasti ja asettaa työryhmän pohtimaan lainsäädännön muutoksia. Nykytila vaatii selkeytystä. Käytäntö on osoittanut, että kilpailukieltosopimuksia tehdään liian paljon ilman riittävää arviointia siitä, onko lain edellyttämä erityisen painava syy sopimuksen tekemiselle ylipäätään olemassa.

 

Lisätietoja:

Jaana Meklin, työelämäasioiden päällikkö, Lakimiesliitto, p. 0400 741686 ja 09 8561 0324

 

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset