Uutiset 28.2.2020

Kiky ja palkkaohjelma esillä kunta-alan neuvotteluissa

Kiky-työajanpidennys puhutti tänäänkin kunta-alan pääneuvotteluryhmän tapaamisessa.

– Tilannekuva siitä, että muilla aloilla saavutetut ratkaisut heijastuvat kuntasektorille, näyttää tässä vaiheessa realismilta, arvioi JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Yksityisen sektorin aloilla kiky-tunnit ovat poistuneet vaikeiden neuvotteluiden tai sovittelun jälkeen. Tilalle on kuitenkin tullut muita ehtoja, joissa on niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta heikennyksiä ja parannuksia.

 

Palkkaohjelma edistämään samapalkkaisuutta

Myös JUKOlle tärkeä palkkaohjelmatavoite oli esillä neuvottelutapaamisessa. JUKOn mielestä palkkaohjelmalla tulee varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta.

– Palkkaohjelmalla varmistetaan, ettei kuntasektorin ansiokehitys jää jälkeen yksityisen sektorin ansiokehityksestä. Lisäksi palkkaohjelman avulla tulee edistää samapalkkaisuutta verrattaessa eri koulutusaloja edustavia, samalla vaativuustasolla olevia tehtäviä, listaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Teknisen sopimuksen osalta neuvottelut eivät ole vielä alkaneet. JUKO vaati, että neuvottelut pitää saada nopeasti käyntiin.

Kokouksessa pohdittiin myös KunTeko-hankkeen jatkoa ja työelämän kehittämisen muita jatkotoimia osana neuvoteltavaa sopimusratkaisua.

Neuvotteluja jatketaan kunta-alan pääryhmässä perjantaina 13.3. klo 8.30.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa Lakimiesliittoa ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua, joista noin 4500 on Lakimiesliiton jäseniä. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

 Lisätiedot

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872

olli.luukkainen@oaj.fi / Twitter @OlliLuukkainen

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798

maria.lofgren@juko.fi / Twitter @marialofg

Lisätietoja Lakimiesliitossa antaa neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen, p. 09 8561 0328 ja 050 587 3528.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset