Uutiset 16.11.2018

Keskeiseen perusoikeuteen – oikeuteen osoittaa mieltään – ei tule kajota heppoisin perustein

Oikeusministeriössä lausuntokierroksella ollut hallituksen esitysluonnos kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta on herättänyt paljon julkista keskustelua. Esitysluonnoksen mukaan kokoontumislakia muutettaisiin siten, että nykyisen kuuden tunnin sijaan ilmoitus yleisestä kokouksesta olisi tehtävä poliisille jo kolme vuorokautta ennen aiottua kokoontumista. Ministeriö perustelee tarvetta muutokselle pyrkimyksellä antaa poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata kokoontumisvapauden käyttämistä ja hoitaa muut yleisiin kokouksiin liittyvät poliisin tehtävät.

Lakimiesliitto toteaa antamassaan lausunnossa, että vaikka esitysluonnoksen tavoite on sinänsä hyvä ja perusteltu, ei keskeiseen perusoikeuteen – oikeuteen osoittaa mieltään – tule kajota liian heppoisin perustein. Lakimiesliiton mielestä esitetty muutos pidentää vaadittavaa ilmoitusaikaa kaksitoistakertaiseksi ei voida pitää millään muotoa kohtuullisena, vaan mahdollisiin ongelmakohtiin tulee tarttua muilla keinoin, puuttumatta kansalaisten perusoikeuksiin. Lakimiesliitto myös kritisoi, että näin keskeisesti perusoikeuksia koskevasta lakiesityksestä on pyydetty lausuntoa ainoastaan suppealta joukolta ja poikkeuksen tiukalla aikataululla.

Jos on välttämätöntä, että ennakkoilmoitusaikaa tulee kasvattaa, kohtuullinen aika on Lakimiesliiton mielestä korkeintaan 24 tuntia, joka on riittävä siihen, että poliisilla on varmuudella tieto yleisen kokouksen järjestämisestä sekä mahdollisuus varautua tarvittavin toimenpitein esimerkiksi mahdollisiin vastamielenosoituksiin.

-Kysymys on kokoontumisvapauden ja turvallisuuden yhteensovittamisesta. On kuitenkin tärkeää, että kokoontumisvapauteen puututaan perustellusta syystä vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä, toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.

 

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset