Uutiset 27.3.2019

Kenelle seuraava Lakimiesliiton Yrittäjyyspalkinto?

Yrittäjyyspalkinto myönnetään oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle lakimiehelle tunnustuksena yrittämisestä tai yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Palkinnon saajaa valittaessa kiinnitetään huomiota Yrittäjyyspalkinnon ohjesäännön mukaan mm. seuraaviin seikkoihin:

  1. palkinnon saajan myönteinen merkitys tai vaikutus lakimiesammattiin tai lakimiesammatti-käsitteen laajentamiseksi
  2. palkinnon saajan yrityksen liikeidea, toiminta-ajatus ja toiminnan laatu, palveluiden tai tuotteiden omaperäisyys sekä yrityksen kehitys yleensä
  3. palkinnon saajan yrityksen joko paikallinen tai yhteiskunnallinen merkitys
  4. palkinnon saajan toiminta lakimieskunnan arvostuksen kohottamisessa.

Koska lakimiestutkinto antaa monipuoliset valmiudet hyvin erilaisiin tehtäviin, ei Yrittäjyyspalkinnon saamisen edellytyksenäkään ole yrittäjyys nimenomaan juridiikan parissa. Yrittäjyyspalkinnolla on oivallinen mahdollisuus nostaa esiin ansioitunut lakimiesyrittäjä.

Yrittäjyyspalkinnon saajan valitsee Lakimiesliiton hallituksen nimeämä Yrittäjyyspalkintolautakunta.

Yrittäjyyspalkintolautakunta pyytää tekemään perustellut ehdotukset Yrittäjyyspalkinnon saajista 17.5.2019 mennessä Yrittäjyyspalkintolautakunnan sihteerille Jaana Meklinille, Suomen Lakimiesliitto, Uudenmaankatu 4 – 6 B, 00120 Helsinki tai sähköposti jaana.meklin@juristiliitto.fi.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset