Uutiset 18.3.2015

Käräjäoikeuksien lakkautusinto laput silmillä ihmetyttää

”Vuoden 2010 lakkautusten vaikutuksista oikeusministeriö teetti suppean kolmea käräjäoikeutta koskeneen selvityksen, jossa ei edes arvioitu uudistuksen vaikutuksia kansalaisten oikeusturvaan. Mitään tutkimusta lakkautusten oikeusturvavaikutuksista ei ole, mutta silti virkamiehistä koostuva työryhmä esittää lakkautusten jatkamista”, Tilander ihmettelee.

”Valtakunnallisesti tiedämme ainoastaan sen, että myös tuomioistuinten ulkopuolisten oikeuspalvelujen saatavuus on merkittävästi heikentynyt niillä paikkakunnilla, joilta oikeusministeriö lakkautti käräjäoikeudet vuonna 2010. Asianajotoimistojen määrä on näillä paikkakunnilla vähentynyt 15 prosentilla ja niissä työskentelevien juristien määrä 20 prosentilla uudistusta seuranneen viiden vuoden aikana. Tuomioistuinpalvelujen lisäksi ihmisiltä ovat lakkautusten seurauksena kadonneet yhä kauemmaksi perhe- ja perintöasioihin liittyvät tuomioistuinten ulkopuoliset palvelut ja pk-yrityksiltä esimerkiksi sopimusten laatimiseen liittyvä osaaminen”, Tilander toteaa.

Tilanderilla on selkeä näkemys siitä, miten käräjäoikeusverkoston kehittämistä koskevan päätöksenteon tulisi jatkossa toimia. ”Näiden linjanvetojen tekeminen kuuluu toivottavasti jo ensi vaalikaudella perustettavalle tuomioistuinhallinnolle. Silloin säästyttäisiin tällaisilta heitoilta, joita ei edes poliittista vastuuta kantava ministeri voi hyväksyä.”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ilmaisi eilen selkeästi torjuvan kantansa johtamansa ministeriön virkamiestyöryhmän ehdotuksiin. ”En voi hyväksyä työryhmän esittämiä malleja käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi. Tämä on täysin virkamiespohjainen selvitys, johon päättäjät saavat tulevien vaalien jälkeen ottaa kantaa”, Henriksson totesi oikeusministeriön omassa tiedotteessa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jorma Tilander, 041 458 0030, jorma.tilander@juristiliitto.fi

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Salo, 041 458 0033, mikko.salo@juristiliitto.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset