Uutiset 30.8.2017

Kansalaisten oikeusturvaan on tehtävä selkeä investointi

Viimeisimmän Euroopan neuvoston European Judicial Systems-tutkimuksen mukaan Suomi panostaa vuodessa oikeusjärjestelmäänsä asukasta kohden yli 30 euroa vähemmän kuin Ruotsi. ”Satsaukset oikeuslaitokseen vaikuttavat koko yhteiskunnan ja talouden tehokkuuteen. Ruuhkautuvat käsittelyt johtavat siihen, että ihmiset ja yritykset joutuvat odottamaan oikeusturvaansa kohtuuttoman pitkään. Tämä vähentää tuloksentekokykyä kaikkialla yhteiskunnassa.”

Antero Rytkölä pitää oikeuslaitoksen tärkeimpänä kehityshankkeena tuomioistuinviraston perustamista. ”Viraston perustaminen nostaa Suomen tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden muiden Pohjoismaiden kanssa samalle tasolle. Oikein resursoituna tuomioistuinvirasto pystyy yhteistyössä tuomioistuinten kanssa tehostamaan ja joustavoittamaan tuomioistuinlaitoksen toimintaa.”

Oikeusministeriön järjestämällä lausuntokierroksella tuomioistuinviraston perustamista kannatti 56 lausunnonantajaa, yksikään ei vastustanut. ”Harvoin on millään valtionhallinnon kehityshankkeella ollut näin yksimielinen kannatus kentällä”, Antero Rytkölä toteaa.

Viraston perustamiseen tehtävä investointi on Rytkölän mielestä välttämätön oikeuslaitoksen pitkäjänteisen kehittämisen takaamiseksi. ”Oikeusministeriön hallinnonala on valtion budjetista vain 1,6 prosenttia. Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut turvaamaan oikeudenhoidon palvelut koko maassa ja mahdollistamaan tuomioistuinten keskittymisen ydintehtäviinsä. Käräjäoikeuksia on tällä vaalikaudella lakkautettu seitsemän kappaletta. Nyt on aika tehdä investointi tuomioistuinvirastoon niin, että rahoitusta ei oteta tuomioistuinten toiminnasta.”

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä, 0503039104, antero.rytkola@juristiliitto.fi

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Salo, 0414580033, mikko.salo@juristiliitto.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset