Uutiset 29.6.2015

JUKOn kunnan neuvottelukunta hyväksyi osaltaan palkkaratkaisut

Sopimukset ovat voimassa 13 kuukautta 1.1.2016–31.1.2017. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.1.2017 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Kaikkiaan kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus 13 kuukauden sopimusjaksolla on 0,59 prosenttia.  JUKOn hallitus käsittelee sopimuksia myöhemmin tällä viikolla.    

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) korotukset ovat seuraavat: Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla 1.2.2016 lukien, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa.   Jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa.   Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin työaika on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.   Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää korotetaan 1.2.2016 lukien 0,47 prosentilla.   Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset pyöristetään seuraavaan ylempään euromäärään.   Lisäksi sovittiin KVTES-sopimusta kehittävien KT Kuntatyönantajan ja pääsopijajärjestöjen työryhmien työn jatkamisesta. Palkkahinnoittelutyöryhmä uudistaa ja kehittää palkkahinnoitteluliitteitä. Yleinen työaikatyöryhmä arvioi ja kehittää työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä määräyksiä.  

Kunnallisen teknisen henkilöstö virka- ja työehtosopimuksen (TS) korotukset ovat seuraavat: Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.2.2016 lukien 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa.   Jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa.   Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin työaika on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.   Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.12.2016 lukien 0,47 prosentilla. Tässä TS-sopimus poikkeaa KVTES-sopimuksesta.  

AVAINTES   JUKOn kunnan neuvottelukunta hyväksyi osaltaan myös Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) koskevan neuvottelutuloksen.  AVAINTESsin tykan mukainen toinen jakso on 12 kuukautta 1.2.2016-31.1.2017.   Työntekijän peruspalkkaa korotetaan 15.3.2016 lukien 0,43 prosentilla, jos peruspalkka on 15.3.2016 vähintään 3 720,93 euroa.   Jos peruspalkka 15.3.2016 on alle 3 720,93 euroa, peruspalkkaa korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa.  

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.  

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, seurakuntien ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.   Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Kunta-alan unioni ry. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset