Uutiset 20.3.2020

JUKOn työmarkkinaneuvottelut – tilannekuva nyt

Tässä ennenkokemattomassa tilanteessa työmarkkinaneuvottelijoiden vastuu ei ole vastuuta vain kunkin ammattiliiton jäsenille – palkansaajajärjestöt ovat kiinteä osa yhteiskuntaa ja siksi vastuussa kaikille suomalaisille. Palkansaajien oikeuksia puolustava liike on myös neuvottelija, sopija ja yhteiskunnan rakentaja.

Vastuun ottaminen ei tarkoita palkkojen polkemista tai omien tavoitteiden hylkäämistä. Se tarkoittaa kriisiolosuhteissa realismia ja kokonaiskuvan hahmottamista. Voimme vain toivoa, että myös koronaepidemian jälkeen taloutemme on sellaisessa kunnossa, jossa pystymme pitämään hyvinvointiyhteiskuntamme tukipilarit työssään ja palkitsemaan heitä.

Vastuun ottaminen koronaan sairastuvista tai sen vuoksi toimeentulonsa menettävistä on kaikkien – ei vain julkisen sektorin työntekijöiden – yhteinen tavoite.

Kunta-alan noin 421 000 palkansaajasta lähes joka kolmas on jonkin akavalaisen liiton jäsen. Kuntasektorilla JUKO neuvottelee neljä sopimusta: kuntien yleisen sopimuksen sekä opettajien, lääkärien ja tekniikan sopimuksen.

Kuntasektorilla työehtosopimusneuvottelut ovat edenneet vaiheeseen, jossa käsittelyssä on ollut työnantajan esitys sopimukseksi. Siinä kaikille kunta-alan palkansaajille oli tarjolla muun muassa yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja vuoden sopimus, palkkausjärjestelmän uudistaminen sopimuskauden aikana, kiky-tuntien poistuminen ja sote-henkilöstölle oma sopimuksensa. Myös varhaiskasvatuksen opettajien siirto opettajien työehtosopimukseen oli etenemässä. Näistä asetelmista olisi ollut hyvä lähteä rakentamaan palkansaajien yhteistä vastatarjousta.

Kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja yksityisellä sektorilla työskentelee useita koronaviruksen eturintamassa kohtaavia avainryhmiä ja siksi on tärkeää, ettei palkansaajia aseteta tässä tilanteessa vastakkain eikä koronaviruksella tehdä työmarkkinapolitiikkaa. Tältä osin neuvottelijoilla on vastuu työmarkkinapöydissä: he kertovat tavoitteet ja tarpeet kaikille yhteisesti ja reilusti. Neuvottelijat rakentavat myös Lakimiesliiton jäsenille mahdollista ja totuudenmukaista ratkaisua.

Kuntapöydässä neuvottelut ovat keskeytyneet, mutta jatkuvat varmaankin jossain muodossa ennen maaliskuun loppua. Muilla sektoreillamme JUKO neuvottelee tiiviisti kaiken aikaa. Mitä jatkossa on tarjolla, sitä ei vielä tiedä. Sen sijaan on yhdessä pyrittävä nopeaan neuvotteluratkaisuun, jolla osaltaan rauhoitetaan työolosuhteita. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt näyttivät nyt mallia nopeassa toiminnassa synnyttämällä yhteiskunnan tukipaketin alle viikossa.

JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kaikilla julkisaloilla eli kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa sekä Avainta-aloilla. JUKO sopii myös Työterveyslaitoksen ja Kansallisgallerian työehdoista. Kaikki JUKON virka- ja työehtosopimukst päättyvät 31. maaliskuuta.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset