Uutiset 24.3.2022

JUKO: Palkkaohjelmalle on lukuisia perusteita – tänään aiheena sovittelussa

Kunta-alan sovittelussa oli keskiviikon teemana palkkaohjelma. JUKO tavoittelee monivuotisella ohjelmalla palkkojen jälkeenjääneisyyden korjausta, ansiokehityksen turvaamista sekä työn veto- ja pitovoiman parantamista. Kestoksi JUKO esittää neljästä kuuteen vuotta.

JUKOn palkkaohjelmatavoitetta voidaan tarkemmin luonnehtia kuntien ja hyvinvointialueiden ansiokehitys- ja saatavuusohjelmaksi. Sille JUKO on esittänyt neuvotteluissa nämä perustelut:

 • varmistaa kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuudet pätevän henkilöstön pitoon ja rekrytointiin
 • parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
 • varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta
 • korkeakoulututkintoa edellyttävien tehtävien vähimmäispalkkoja tulisi korottaa asteittain vähintään 3.000 euroon kuukaudessa, ja palkkaohjelma ohjaa myös tähän päämäärään
 • varmistaa, että ansiokehitys ei jää jälkeen yleisistä työmarkkinoista, sekä kompensoida palkkaliukumien vähäisyyttä ja kannustaa paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen
 • vähentää segregoitumisesta eli eriytymisestä aiheutuvia haittoja suhteessa yleisiin työmarkkinoihin ja parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa
 • kaventaa vastaavan koulutustason edellyttämien tehtävien välisiä palkkaeroja suhteessa yleisiin työmarkkinoihin
 • kannustaa kouluttautumaan ja syventämään osaamista läpi työuran

  
Kohdennuksia sopimusaloittain

JUKOn esityksen mukaan palkkaohjelman toteutus sitoisi osapuolia voimassaoloaikanaan virka- ja työehtosopimuskausien päättymisten jälkeenkin. Ohjelma koskisi kaikkia kunta-alan sopimuksia: KVTES, OVTES, LS, TS ja SOTE-sopimus.

Kunta-alan pääryhmän alaisuudessa palkkaohjelmasta sovittaisiin kustannusraami, jonka pohjalta sopimusalat kohdentaisivat siihen varattua rahaa. Tässä otettaisiin huomioon:

 • sopimusalakohtaiset erityispiirteet
 • tehtävien kelpoisuusehdot ja niissä tapahtuneet muutokset, jotka käytännössä ovat lisänneet tehtävien vaativuutta
 • johtamis- ja esimiestehtävien vaativuus suhteessa johdettavien/alaisten tehtävien vaativuuteen
 • palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkkauksen suhde verrokkiryhmien palkkaukseen

  
Sama teema jatkuu torstaina 24. maaliskuuta

Seuraava sovittelutapaaminen on huomenna torstaina ja teemana jälleen palkkaohjelmat. Lähetämme mahdollisuuksien mukaan sovittelusta julkista tilannetietoa luottamusmiehille ja liitoille.

 

Suomen Lakimiesliitto on JUKO:n jäsenliitto.

Lisätiedot Lakimiesliiton jäsenten osalta:
Petteri Kivelä, neuvottelupäällikkö 
petteri.kivela@juristiliitto.fi
p. 041 458 0038

Tutustu Lakimiesliiton Työmarkkinaneuvottelut-sivuun.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset