Uutiset 10.6.2020

JUKO: Julkisalojen palkkakierros valmis, liki 600 000 palkansaajan työehdot on nyt sovittu kahdeksi vuodeksi – neuvottelut nostivat esiin maalittamisen

Koronapandemian ja kuntaneuvottelujen järjestöväännön värittämän työmarkkinakierroksen avasi yliopistosektori, jonka uusi työehtosopimus hyväksyttiin jo 26. maaliskuuta. Valtio ja Kansallisgalleria saivat sopimukset 1. huhtikuuta. Kuntien, Avainta-alojen ja Työterveyslaitoksen sopimukset vahvistettiin 28. toukokuuta.

”Maalittamisesta on tullut monille raskas osa arkea”

Akavalaisia julkisalojen palkansaajia edustava JUKO vaatii toimia kaikenlaisen maalittamisen kohteeksi työssään joutuvien turvaksi.

Koronapandemian vuoksi etänä järjestetyssä kokouksessa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi, että järjestö pyrkii osaltaan vaikuttamaan maalittamisen suitsimiseen myös työmarkkinakentällä.

– Samalla kun sosiaalinen media on lisännyt hyvällä tavalla avoimuutta ja keskustelua työelämäasioista, se on lisännyt henkilöihin suoraan kohdistuvaa systemaattista mustamaalaamista. Tämä näkyi myös päättyneellä neuvottelukierroksella.

– Maalittamisesta on tullut raskas osa arkea monille julkisaloilla työtään tekeville.

JUKOssa on havaittu, että maalittamisen kohteiksi ja muun muassa sosiaalisessa mediassa työnsä vuoksi kiusatuiksi joutuvat yhtä lailla poliisit, papit, opettajat, lakimiehet, sote-ammattilaiset ja viranomaispäätöksiä tekevät virkamiehet kuin tutkijat.

– Lista eri alojen ammattilaisista on tältä osin valitettavasti loputon. Maalittamisesta on tullut vakava uhka työntekijän ja usein myös hänen läheistensä hyvinvoinnille, Luukkainen huomauttaa.

Maalittamisen kriminalisoimista ovat vaatineet muun muassa jukolaiset Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) ja Lakimiesliitto.

– Laillisesti toimivan yhteiskunnan perusedellytys on viranomaisten työn turvaaminen. Haluamme muistuttaa, että työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus puuttua työntekijän terveyttä tai turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren tähdentää.

JUKO neuvottelee

Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO sopii 200 000 akavalaisen korkeakoulutetun virka- ja työehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla. JUKOn 200 000 akavalaisesta noin 4500 on Lakimiesliiton jäseniä.

JUKO sopii työehdoista myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Kaikkiaan JUKOn sopimien työehtojen piirissä on yli 600 000 julkisen sektorin ja julkisrahoitteisten alojen palkansaajaa.

Lisätiedot

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872

olli.luukkainen@oaj.fi / Twitter @OlliLuukkainen

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798

maria.lofgren@juko.fi / Twitter @marialofg

Lisää uutisia

Kaikki uutiset