Uutiset 26.2.2020

JUKO haluaa työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista

Palkansaajat esittivät tulevalle sopimuskaudelle matka-, työaika- ja tilastotyöryhmien jatkoa sekä uusina työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmiä.

–Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää valtiolla enemmän huomiota ja nähdäksemme työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmässä on mahdollista viedä eteenpäin jukolaisille tärkeitä työelämän laatua parantavia asioita, korostaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Työnantajalla ja palkansaajilla oli eriävät näkemykset työura- ja työhyvinvointikysymysten käsittelystä.

–Meille on tärkeää edistää työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista, yhtenä esimerkkinä tästä on omien ikääntyvien vanhempien hoitotilanteet, tarkentaa Nieminen.

Huolimatta parituntisesta keskustelusta sopimustavoitteita ei ole vielä kokonaisuudessa käyty läpi. Työnantaja on suhtautunut esitettyihin tekstimuutoksiin varauksellisesti.

Seuraavassa tapaamisessa jatketaan tavoitteiden läpikäyntiä.

Neuvotteluita jatketaan torstaina 5.3.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa Lakimiesliittoa ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua, joista noin 4500 on Lakimiesliiton jäseniä. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Lisäksi JUKO sopii työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Valtion sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.
 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset