Uutiset 3.3.2022

JUKO aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 7. maaliskuuta – Tavoitteena vauhdittaa keskeytettyjä kunta-alan neuvotteluja

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kuntasektorilla maanantaina 7.3. kello 00.01. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja päättyy sunnuntaina 13.3. kello 23.59.

Myös JAU (JHL ja Jyty) aloittavat ylityökiellon samalle ajalle: JUKO, JHL ja Jyty julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle | JUKO Uutiset 2.3.2022

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. 

Peruste | Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla JUKO haluaa vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan neuvottelut maanantaina 28. helmikuuta. KT ilmoitti kutsuvansa pääsopijajärjestöt pöytään, kun se katsoo siihen olevan edellytyksiä.
Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ovat velvollisia noudattamaan kaikki JUKOn jäsenliittojen edellä mainittujen rajausten ulkopuolelle jäävät jäsenet, jotka työskentelevät työsopimussuhteessa JUKOn sopimusaloilla:

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE

Luottamusmiehen asema ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa

Luottamusmiehiä ei ole rajattu kiellon ulkopuolelle, joten ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös luottamusmiehiä.

Luottamusmies voi hoitaa yksittäisen jäsenen palvelussuhteeseen liittyviä asioita myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, vaikka hänkin olisi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä.

JUKOn päättämän ylityökiellon alkuun saakka jäsenliittojen jäsenet kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät normaalisti: he voivat esimerkiksi sopia ylityön tekemisestä työnantajan kanssa tai vaihtaa työvuoroja.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät ohjeet tämän viestin liitteenä. Ne löytyvät myös kirjautumisen takaa luottamusmiesten Jukolasta.

Kunta-alan palkansaajat sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta

Kunta-alan neuvottelut alkoivat 11. tammikuuta, jolloin kunta-alan virka- ja työehtosopimukset irtisanottiin päättymään 28. helmikuuta.

Sopimuksettomaan tilaan kuntapalkansaajat siirtyivät tiistaina 1. maaliskuuta.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan sopimuksen määräyksiä, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, eli myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja eivät pääse sopimukseen työehdoista.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat JUKO, Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

 

Suomen Lakimiesliitto on JUKO:n jäsenliitto.

Lisätiedot Lakimiesliiton jäsenten osalta:
Petteri Kivelä, neuvottelupäällikkö 
petteri.kivela@juristiliitto.fi
p. 041 458 0038

Tutustu Lakimiesliiton Työmarkkinaneuvottelut-sivuun

Lisää uutisia

Kaikki uutiset