Uutiset 13.12.2019

Joustotyösopimusmalli ja – ohje nyt Lakimiesliiton sivuilla

Vuoden 2020 alussa tulee voimaan uusi työaikalaki, joka antaa työntekijälle ja työnantajalle mahdollisuuden sopia joustotyöajasta. Joustotyöaika on tapa järjestellä työaikaa. Se on tarkoitettu etenkin vaativaan asiantuntijatyöhön ja tietotyöhön. Joustotyöaikaa voidaan käyttää myös muunlaisessa työssä, joka ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai työn tekemisen paikkaan. Joustotyöajasta voidaan sopia tehtävissä, joissa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Joustotyöajassa työnantaja voi määritellä tehtävät ja tavoitteet, mutta työntekijän tulee voida pääosin itse päättää, milloin ja missä hän tekee työn.

Joustotyöstä sopimisessa voit käyttää apuna joustotyösopimusmallia- ja ohjetta. Ne löytyvät liiton sivuilta kohdasta Oppaat ja sopimusmallit

Lisää uutisia

Kaikki uutiset