Uutiset 4.5.2018

Haku Lakimiesliiton valiokuntiin päättyy 20.5.

Hyvät Lakimiesliiton jäsenet,

Lakimiesliiton valiokunnat toimivat liiton hallitusta avustavina toimieliminä, joiden toiminta on määritelty Lakimiesliiton valiokuntien ohjesäännöissä.  Uusien valiokuntajäsenten toimikausi on 1.7.2018-30.6.2020.

Nyt toteutettavalla hakumenettelyllä täytetään puolet valiokuntapaikoista julkisen sektorin, jäsenpalvelu-, oikeuspoliittisessa, tulevaisuus- ja yksityissektorin valiokunnassa kahden vuoden toimikaudeksi.

Lakimiesuutisten toimitusneuvoston jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi. Nyt valittavan toimitusneuvoston toimikausi on 1.7.2018-30.6.2019.

Hakumenettely valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon päättyy 20.5.2018. Lakimiesliiton hallitus valitsee uudet valiokuntajäsenet ja toimitusneuvoston jäsenet 4.6.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Hakeminen
Haku Lakimiesliiton yllä mainittuihin toimielimiin tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä tässä viestissä alempana olevasta linkistä avautuva hakulomake viimeistään 20.5.2018.

Lakimiesliiton jäsen voi tulla valituksi liiton valiokuntiin ja toimitusneuvostoon kolmella tavalla:

1)Lakimiesliiton jäsenyhdistyksen ehdottamana

2)Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenen ehdottamana tai

3)oman hakemuksen perusteella.

Mikäli haluat hakea Lakimiesliiton yllä mainittujen toimielimien jäseniksi, täytä alla olevasta linkistä avautuva hakulomake. Tullakseen valituksi kaikkien hakijoiden on täytettävä ja lähetettävä alla olevasta linkistä avautuva hakulomake viimeistään 20.5.2018. Ilman määräajassa täytettyä ja lähetettyä lomaketta henkilö ei voi tulla valituksi.   

Alla linkki hakulomakkeeseen:

https://my.surveypal.com/Hakemus-toimielimeen-2018

Lakimiesliiton hallituksen tehtyä henkilövalinnat kokouksessaan 4.6.2018 ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille. Viestimme valiokuntien ja Lakimiesuutisten toimitusneuvoston kokoonpanoista jäsenistölle yleisesti uutiskirjeellä.

Valiokunnat kokoontuvat 8-10 kertaa ja Lakimiesuutisten toimitusneuvosto 4-6 kertaa vuodessa Lakimiesliiton toimistolla (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki). Valiokuntien ja toimitusneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja Lakimiesliiton valtuuskunnan määrittelemiin kokouspalkkioihin (40€/kokous vuonna 2018) ja heille korvataan kokousmatkoista syntyvät matkakustannukset.

​Alla lyhyesti esittely hakumenettelyn kohteena olevien valiokuntien ja toimitusneuvoston toimialoista:

JULKISEN SEKTORIN VALIOKUNTA

Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.

JÄSENPALVELUVALIOKUNTA

Valiokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa ja asioita, jotka liiton sääntöjen tai ohjesääntöjen mukaan eivät kuulu muiden toimielinten valmisteltavaksi.​

OIKEUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Valiokunta toimii Lakimiesliiton hallitusta avustavana toimielimenä vastaten lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.​

TULEVAISUUSVALIOKUNTA

Valiokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi.​ Tulevaisuusvaliokunta seuraa ja vaikuttaa myös oikeustieteelliseen koulutukseen ja tekee aloitteita sen kehittämiseksi

YKSITYISSEKTORIN VALIOKUNTA

Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.​

LAKIMIESUUTISTEN TOIMITUSNEUVOSTO

Lakimiesuutisten toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden linjaa mm. arvioimalla lehden sisältöä ja ulkoasua, suunnittelemalla uusia juttuaiheita ja osallistumalla aktiivisesti lehden kehittämiseen.

Lisätietoa saatte halutessanne allekirjoittaneelta.

Ystävällisin terveisin,
Tommi Rainerma
Johtaja, jäsenpalvelu
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
Uudenmaankatu 4-6 B, 00120 Helsinki
Puh. 041 458 0040
tommi.rainerma@juristiliitto.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset