Uutiset 8.4.2020

Haku Lakimiesliiton valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon käynnissä

Liiton valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon voivat hakea kaikki Lakimiesliiton varsinaiset jäsenet täyttämällä ja lähettämällä hakulomakkeen (ks. linkki jäljempänä) 29.5. mennessä. Täytä lomake ja hae mukaan Lakimiesliiton toimintaan! 

Jos olet opiskelija ja haluat hakea opiskelijaedustajaksi valiokuntiin tai Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon, katsothan lisätiedot ja ohjeet täältä.

Valiokunnat
Lakimiesliiton valiokunnat toimivat liiton hallitusta avustavina toimieliminä, joiden toiminta on määritelty Lakimiesliiton valiokuntien ohjesäännöissä. Nyt toteutettavalla hakumenettelyllä täytetään puolet valiokuntapaikoista julkisen sektorin, jäsenpalvelu-, oikeuspoliittisessa, tulevaisuus- ja yksityissektorin valiokunnassa kahden vuoden toimikaudeksi. Uusien valiokuntajäsenten toimikausi on 1.7.2020-30.6.2022.

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto
Lakimiesuutisten toimitusneuvoston jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi 1.7.2020-30.6.2022. Nyt toteutettavalla hakumenettelyllä täytetään puolet toimitusneuvoston paikoista.

Hakeminen
Haku Lakimiesliiton yllä mainittuihin toimielimiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä tässä viestissä alempana olevasta linkistä avautuva hakulomake viimeistään 29.5.2020.

Lakimiesliiton jäsen voi tulla valituksi liiton valiokuntiin ja toimitusneuvostoon kolmella tavalla:

1) Lakimiesliiton jäsenyhdistyksen ehdottamana
2) Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenen ehdottamana tai
3) Oman hakemuksen perusteella

Mikäli haluat hakea Lakimiesliiton yllä mainittujen toimielimien jäseniksi, täytä alla olevasta linkistä avautuva hakulomake. Tullakseen valituksi kaikkien hakijoiden on täytettävä ja lähetettävä alla olevasta linkistä avautuva hakulomake viimeistään 29.5.2020. Ilman määräajassa täytettyä ja lähetettyä lomaketta henkilö ei voi tulla valituksi.   

Alla linkki hakulomakkeeseen:

https://q.surveypal.com/Valiokuntahaku2020

Lakimiesliiton hallituksen tehtyä henkilövalinnat kokouksessaan 16.6.2020 ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille. Viestimme valiokuntien ja Lakimiesuutisten toimitusneuvoston kokoonpanoista jäsenistölle yleisesti uutiskirjeellä.
Valiokunnat kokoontuvat 6-8 kertaa ja Lakimiesuutisten toimitusneuvosto 4-6 kertaa vuodessa Lakimiesliiton toimistolla (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki). Valiokuntien ja toimitusneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja Lakimiesliiton valtuuskunnan määrittelemiin kokouspalkkioihin (40€/kokous vuonna 2020) ja heille korvataan kokousmatkoista syntyvät matkakustannukset.

Alla lyhyesti esittely hakumenettelyn kohteena olevien valiokuntien ja toimitusneuvoston toimialoista:

JULKISEN SEKTORIN VALIOKUNTA
Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.

JÄSENPALVELUVALIOKUNTA
Valiokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa ja asioita, jotka liiton sääntöjen tai ohjesääntöjen mukaan eivät kuulu muiden toimielinten valmisteltavaksi.

OIKEUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA
Valiokunta toimii Lakimiesliiton hallitusta avustavana toimielimenä vastaten lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.

TULEVAISUUSVALIOKUNTA
Valiokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Tulevaisuusvaliokunta seuraa ja vaikuttaa myös oikeustieteelliseen koulutukseen ja tekee aloitteita sen kehittämiseksi

YKSITYISSEKTORIN VALIOKUNTA
Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.

LAKIMIESUUTISTEN TOIMITUSNEUVOSTO
Lakimiesuutisten toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden linjaa mm. arvioimalla lehden sisältöä ja ulkoasua, suunnittelemalla uusia juttuaiheita ja osallistumalla aktiivisesti lehden kehittämiseen.

Lisätietoa antaa Tommi Rainerma, tommi.rainerma@juristiliitto.fi tai puhelimitse 041 458 0040.

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset