Uutiset 8.5.2017

Hae Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiön apurahoja 5.6.2017 mennessä

OLGA JA KAARLE OSKARI LAITISEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2017

Hakuohjelmaan

Lausuntolomake tulee palauttaa postitse hakuajan loppuun mennessä

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö julistaa haettavaksi seuraavat oikeustieteellisen tutkimuksen edistämiseen tarkoitetut apurahat:

  • Tutkimusapuraha, joka myönnetään 3–12 kuukaudeksi oikeustieteelliseen tutkimukseen. Apurahan määrä on 1.691 euroa kuukaudessa. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että sen saaja toimii päätoimisena tutkijana koko tutkimusajan. Apuraha myönnetään ensisijaisesti jatko-opintoihin liittyvää tutkimustyötä varten.
  • Julkaisuapuraha, joka myönnetään oikeustieteellisten julkaisujen laatijoille. Apuraha myönnetään jälkikäteen julkaisun valmistuttua ja enintään kirjoittajalle aiheutuneiden painatus- ja muiden julkaisukulujen määräisesti.
  • Opintoapuraha, joka voidaan myöntää kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvia oikeustieteelliseen jatkotutkintoon tähtääviä opintoja varten. Apurahoja ei myönnetä LL.M.-opintoihin eikä tavanomaisiin materiaalihankintoihin. Apurahan suuruus on enintään 4.000 euroa hakijaa kohden.

Muut tiedot ja hakumenettely

Apurahan saajan tulee hankkia lakisääteinen eläke- ja vakuutusturva, jos apurahatyöskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja apuraha on vähintään 1 274,21 euroa kuukaudessa. Säätiö ilmoittaa apurahan myöntämisestä Melalle. Säätiö korvaa lakisääteistä vakuutusturvaa koskevat kulut saajalle jälkikäteen tositetta vastaan.

Lisätietoja eläke- ja vakuutusturvasta www.mela.fi.

Apurahahakemukset laaditaan hakuohjelmalla, joka julkaistaan Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla (www.lakimiesyhdistys.fi) hakuajan alkaessa. Hakemus lähetetään ohjelmasta sähköisesti, lisäksi hakemus tulee tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuna liitteineen Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen toimistoon hakuajan kuluessa.
Hakuaika alkaa 5.5.2017 ja päättyy 5.6.2017 klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu. Yhdistyksen toimistoon jätetyt hakemukset tulee toimittaa klo 14 mennessä, postitse toimitettujen hakemusten osalta riittää viimeisen hakupäivän postileima. Pelkästään sähköisesti jätettyjä tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Virallisen työnohjaajan lausunto ja mahdolliset suositukset tulee laatia käyttäen lomaketta, joka löytyy hakuohjelman aloitussivulta. Lausuntolomake tulee allekirjoittaa ja toimittaa yhdistyksen toimistoon hakuajan loppuun mennessä.

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Apurahat julkaistaan myös Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla.
Apurahan käyttäminen on aloitettava vuoden 2018 loppuun mennessä. Apurahaa voidaan siirtää vain erityisistä syistä.
Lisätietoja: Laitisen säätiön asiamies: jyri.teramaa@kolumbus.fi

Toimitusosoite: Suomalainen Lakimiesyhdistys, Kasarmikatu 23 A 17, 00130 Helsinki. Toimisto on avoinna klo 10–14.

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiön hallitus
 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset