Uutiset 24.4.2017

Hae jäseneksi Lakimiesliiton valiokuntiin 24.5. mennessä!

Hyvät Lakimiesliiton jäsenet,

Lakimiesliiton valiokunnat toimivat liiton hallitusta avustavina toimieliminä, joiden toiminta on määritelty Lakimiesliiton valiokuntien ohjesäännöissä. Lakimiesliiton hallitus on kuluvan kevään aikana tehnyt päätöksiä liiton valiokuntarakenteen ja valiokuntiin hakemisen uudistamisesta. Liiton toimisto on käynnistänyt uudistusten toimeenpanon. Uusimuotoinen hakumenettely Lakimiesliiton valiokuntiin on käynnistynyt ja päättyy 24.5.2017. Lakimiesliiton hallitus valitsee uudet valiokuntajäsenet 12.6.2017 pidettävässä kokouksessaan. Uusien valiokuntajäsenten toimikausi on 1.7.2017-30.6.2019 lukuun ottamatta tulevaisuusvaliokuntaa, jossa myöhemmin ilmoitettavalla tavalla puolet jäsenistä nimitetään yhden ja puolet kahden vuoden toimikausiksi.

Nyt toteutettavalla hakumenettelyllä täytetään puolet valiokuntapaikoista julkisen sektorin, jäsenpalvelu- (entinen järjestövaliokunta), oikeuspoliittisessa ja yksityissektorin valiokunnassa kahden vuoden toimikaudeksi. Koulutuspoliittiset asiat siirretään perustettavaan tulevaisuusvaliokuntaan, joten koulutuspoliittinen valiokunta lopettaa toimintansa 30.6.2017. Tulevaisuusvaliokunnan kaikki paikat ovat näin ollen haussa. 

Haku Lakimiesliiton yllä mainittuihin valiokuntiin tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä tässä viestissä alempana olevasta linkistä avautuva hakulomake viimeistään 24.5.2017.

Lakimiesliiton jäsen voi uusimuotoisessa haussa tulla valituksi liiton valiokuntiin kolmella tavalla:

1)Lakimiesliiton jäsenyhdistyksen ehdottamana

2)Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenen ehdottamana tai

3)oman hakemuksen perusteella.

Mikäli haluat hakea Lakimiesliiton yllä mainittujen valiokuntien jäseniksi, pyydän täyttämään alla olevasta linkistä avautuvan hakulomakkeen. Tullakseen valituksi Lakimiesliiton valiokuntiin kaikkien hakijoiden on täytettävä ja lähetettävä alla olevasta linkistä avautuva hakulomake viimeistään 24.5.2017. Ilman määräajassa täytettyä ja lähetettyä lomaketta henkilö ei voi tulla valituksi valiokuntiin.   

Alla linkki hakulomakkeeseen:

https://my.surveypal.com/valiokuntahaku2017

 

Lakimiesliiton hallituksen tehtyä valiokuntien henkilövalinnat kokouksessaan 12.6.2017 ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille. Viestimme valiokuntakokoonpanoista jäsenistölle yleisesti uutiskirjeellä.

​Valiokunnat kokoontuvat 8-10 kertaa vuodessa Lakimiesliiton toimistolla (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki). Valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja Lakimiesliiton valtuuskunnan määrittelemiin kokouspalkkioihin (40€/kokous vuonna 2017) ja heille korvataan kokousmatkoista syntyvät matkakustannukset.

 

​Alla lyhyesti hakumenettelyn kohteena olevien valiokuntien toimialoista:

JULKISEN SEKTORIN VALIOKUNTA

Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.

JÄSENPALVELUVALIOKUNTA

Valiokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa ja asioita, jotka liiton sääntöjen tai ohjesääntöjen mukaan eivät kuulu muiden toimielinten valmisteltavaksi.​

OIKEUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Valiokunta toimii Lakimiesliiton hallitusta avustavana toimielimenä vastaten lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.​

TULEVAISUUSVALIOKUNTA

Valiokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi.​ Tulevaisuusvaliokunta seuraa ja vaikuttaa myös oikeustieteelliseen koulutukseen ja tekee aloitteita sen kehittämiseksi

YKSITYISSEKTORIN VALIOKUNTA

Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.​

 

Lisätietoa valiokunnista ja valiokuntahausta saatte halutessanne allekirjoittaneelta ja oikeuspoliittinen asiamies Eero Blåfieldiltä, 041 458 0021, eero.blafield@juristiliitto.fi.

 

Ystävällisin terveisin,

Mikko Salo

 

Mikko Salo

Varatoiminnanjohtaja

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

Uudenmaankatu 4-6 B, 00120 Helsinki

Puh. 041 458 0033

mikko.salo@juristiliitto.fi

www.juristiliitto.fi

www.facebook.com/lakimiesliitto

www.twitter.com/lakimiesliitto

www.lakimiesuutiset.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset