Uutiset 1.10.2020

Hae Lakimiesliiton hallituksen opiskelijaedustajaksi!

Opiskelijaedustajalla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ja hänen tehtävänään on edustaa kaikkia Suomen oikeustieteen opiskelijoita hallituksen toiminnassa. Hallituksen opiskelijaedustaja on myös Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan varapuheenjohtaja ja siten aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä liiton opiskelijatoimintaa. Hallituksen opiskelijaedustajan tehtävä on näköalapaikka, jossa on mahdollista luoda verkostoja ja tutustua syvällisemmin järjestössä toimimiseen.

Kokouksista maksetaan kokouspalkkio, ja matkakulut korvataan liiton sääntöjen mukaisesti. Opiskelijavaliokunta kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Hallituksen opiskelijaedustaja edustaa liittoa yhdessä opiskelijavaliokunnan puheenjohtajan ja opiskelijakoordinaattorien kanssa erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi hallituksen opiskelijaedustajalla on halutessaan mahdollisuus osallistua Akavan opiskelijatoimintaan.

Hallituksen opiskelijaedustaja valitaan koko vuoden 2021 kestävälle toimikaudelle, ja halutessaan opiskelijaedustajalla on mahdollisuus jatkaa toimikauttaan vuodelle 2022. Edustajaksi voi hakea kuka tahansa Suomen Lakimiesliiton opiskelijajäsen. Valinnassa hakijalta edellytetään erityisesti motivaatiota, intoa ja sitoutumista tehtävän hoitamiseen, sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tämän lisäksi eduksi lasketaan aiempi kokemus Lakimiesliitosta ja sen toiminnasta, muusta järjestötoiminnasta sekä koulutuspolitiikasta. Hallituksen opiskelijaedustaja toimii läheisessä yhteydessä liiton opiskelijakoordinaattorien ja opiskelijavaliokunnan puheenjohtajan kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään sunnuntaina 25.10.2020 sähköpostitse osoitteeseen opiskelijat@juristiliitto.fi. Haastattelut järjestetään marraskuun alkupuolella ja haastatteluun kutsuttaviin ollaan yhteydessä erikseen.

Lisätietoja hallituksen opiskelijaedustajan tehtävästä saat opiskelijakoordinaattoreilta.

Sekä väistyvältä hallituksen opiskelijaedustajalta: Esko Yli-Hemminki.

***

Styrelsen fungerar som Juristförbundets verkställande organ. Till styrelsen hör förutom ordföranden sju medlemmar samt en studeranderepresentant. Förbundets styrels har möte ca en gång i månaden i Helsingfors.

Studeranderepresentanten har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten och hans eller hennes uppgift är att representera alla Finlands juridikstuderande i styrelsens verksamhet. Mandattiden börjar i januari 2021 och fortsätter till slutet av 2021. Studeranderepresentanten har även möjligheten att fortsätta vidare till år 2022. Styrelsens studeranderepresentant är även viceordförande för Juristförbundets studerandeutskott och är därmed aktivt med och planerar och utvecklar förbundets studerandeverksamhet. Uppdraget som styrelsens studeranderepresentant ger en utomordentlig möjlighet att skapa nätverk och djupare bekanta sig med föreningsverksamhet. Det betalas ut mötesarvode för mötena och reseutgifterna ersätts i enlighet med förbundets regler. Studerandeutskottet har möte ca 6 gånger per år. Styrelsens studeranderepresentant representerar förbundet tillsammans med studerandeutskottets ordförande samt studerandekoordinatorer vid olika tillfällen. Dessutom har styrelsens studeranderepresentant möjlighet att delta i Akavas studerandeverksamhet.

Fritt formulerade ansökningar med CV ska skickas in senast söndagen 25.10.2020 per e-post till adressen opiskelijat@juristiliitto.fi. Intervjuerna hålls i början av november. Vi är skilt i kontakt med dem som vi kallar på intervju.

Mer information om uppdraget som styrelsens studeranderepresentant får du av studerandekoordinatorer.

Eller recessiv styrelsens studeranderepresentant Esko Yli-Hemminki.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset