Uutiset 13.2.2020

Codex, Justus, Pykälä och HUS: Den svenskspråkiga juridiska utbildningen får inte splittras

I dag kan man på Åbo Akademi utbilda sig till rättsnotarie, vilket avser den lägre juridiska universitetsexamen. För magisterskedets studier måste studerandena söka sig till övriga fakultet. Åbo Akademi har beslutit sig för att ansöka om rätten att inleda utbildning av även juris magistrar.

Juristförbundet motsätter sig planerna. Det gör även flera studerandeföreningar.

Codex, Justus, Pykälä och studentkåren vid Helsingfors universitet understryker i sitt ställningstagande (se bilaga) att möjligheterna för den svenskspråkiga utbildningen bör tvärtom stärkas, vilket Helsingfors fakultet redan har gjort. En splittring av de knappa resurserna, vilket utvidgandet av utbildningen till Åbo Akademi skulle innebära, är ändå inte lösningen.

– Studentorganisationernas ställningstagande är väl utarbetat och motiverat. Även i Juristförbundet framhäver vi att det måste finnas tillräckliga resurser för att studera juridik på svenska. En större decentralisering av utbildningen till flera universitet främjar inte detta syfte, konstaterar Juristförbundets ordförande Tuula Linna.

Läs studerandeorganisationernas ställningstagande.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset