Uutiset 30.3.2020

Avainta-aloilla pöydässä työaika ja luottamusmiesten asema

– Aloitimme keskustelulla yleisestä neuvottelutilanteesta. Osapuolet totesivat yhteisesti, että jos kuntasektorin sopimusneuvottelut jumiutuvat määrittelemättömäksi ajaksi, Avainta-työehtosopimuksen osalta varaudumme neuvottelemaan joka tapauksessa, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.

Tapaamisessa käsiteltiin työaikalainsäädännön työehtosopimuksen työaikalukuun tuomia, jo pitkään valmistelussa olleita teknisiä muutoksia. Varallaoloon liittyviin kysymyksiin neuvottelijat palaavat tarkemmin myöhemmin.

Neuvottelussa tarkennettiin vuosilomaan liittyviä uusia momentteja.

– Työkyvyttömyyden aiheuttamat poikkeukset on hyväksytty jo aiemmin.

Keskustelua käytiin myös henkilöstön edustajien asemasta, ajankäytöstä ja oikeudesta saada tietoa.

Palkansaajajärjestöt korostavat edelleen, että paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää parannuksia työehtosopimuksen nykyisiin kirjauksiin ja selkeytystä ajankäytön tarkoittamiin luottamusmiestehtäviin.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 31. maaliskuuta.

JUKOa Avainta-alojen neuvotteluissa edustaa neuvottelupäällikkö Minna Holm. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tekniikka ja Terveys KTN (ml. Insinööriliitto) toimivat Avaintes-neuvotteluissa itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä. OAJ:n neuvottelija on Kristiina Johansson ja KTN:n Tomas Wass.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua, joista noin 4500 on Lakimiesliiton jäseniä. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla sekä työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. 

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta, jonka jälkeen siirrytään sopimuksettomaan tilaan. Sopimuksettomana aikana voimassa ovat vanhat työehdot.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lisätietoja Lakimiesliitossa antaa: Neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen, p. 050 587 3528 ja 09 8561 0328

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset