Uutiset 29.2.2016

Akava: Työmarkkinaratkaisulla nopeasti parannusta kilpailukykyyn ja työllisyyteen

Akava on valmis hyväksymään ratkaisun, koska sen mielestä yritykset saisivat sopimuksen avulla nopeavaikutteista parannusta kustannuskilpailukykyyn. Tätä kautta vienti saisi vauhtia, julkisen talouden kestävyys paranisi ja ennen kaikkea työllisyys lisääntyisi.

– Ratkaisu ei ole työntekijöille kivuton. Se kohtelee meitä kuitenkin tasapuolisemmin kuin pakkolakipaketti, jonka maan hallitus hylkää, jos kaikki osapuolet hyväksyvät ratkaisun. Ratkaisu on myös yrityksille parempi ja joustavampi kuin pakkolait, puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.

Akavan mielestä työajan pidentäminen 24 tunnilla sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus kolmen vuoden määräajaksi parantavat kilpailukykyä tehokkaammin kuin loma- ja palkkaleikkaukset olisivat tehneet.

– Akava on pitänyt työajan pidennystä esillä kestävämpänä ratkaisuna kesäkuusta alkaen ja sillä olikin merkittävä osuus sopimuksen syntymisessä. Työntekijöiden ostovoiman rapauttaminen palkkaa leikkaamalla olisi vienyt Suomen taloutta vielä huonompaan suuntaan, Fjäder toteaa.

Akava muistuttaa, että työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat historiallisen ratkaisun, koska tämänhetkiset työehtosopimukset ja työrauha jatkuvat vähintään syksyyn 2017 saakka, mikäli liitot sen hyväksyvät. Järjestöt osoittivat vastuullisuutensa jälleen kerran, ja työmarkkinajärjestelmä on osoittanut toimivuutensa, kunhan sille annetaan työrauhaa ja luottamusta.

– Jatkamme voimassa olevaa erittäin maltillista työllisyys- ja kasvusopimusta vuodella ilman palkankorotuksia ja turvaamme työrauhan puoleksitoista vuodeksi. Tämä antaa yrityksille ja maan hallitukselle vakautta, mutta lisäksi se on merkittävä osoitus palkansaajaliikkeen vastuullisuudesta ja nykyaikaisuudesta, Akavan hallituksessa muistutettiin.

Akava on ollut jo pitkään valmis lisäämään paikallista sopimista, ja tämäkin uudistus toteutuu. Paikallinen sopiminen laajenee nyt myös järjestäytymättömään kenttään yleissitovien työehtosopimusten mukaisesti.

– Järjestäytymättömät yritykset ovat halunneet mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen ja sen ne saavat. Tämä on erittäin merkittävä muutos nykytilaan. Nyt on yritysten vuoro osoittaa, että ne käyttävät tämän kädenojennuksen vastuullisesti, luovat lupaamiaan uusia työpaikkoja eivätkä lähde epäterveeseen työehtokilpailuun, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Lisää aiheesta: Puheenjohtajalta-kolumni

http://www.akava.fi/akavalainen/mielipiteet/puheenjohtajalta/tyomarkkinajarjestot_osoittivat_jalleen_vastuullisuutensa

[http://www.akava.fi/akavalainen/mielipiteet/puheenjohtajalta/tyomarkkinajarjestot_osoittivat_jalleen_vastuullisuutensa]

 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder

Johtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798, twitter: @marialofg

 

Linkki: http://www.akava.fi/index.phtml?s=1936&9538_m=17037

Lisää uutisia

Kaikki uutiset