Uutiset 19.12.2019

Åbo Akademin OTM-tutkinnonanto-oikeus

Lakimiesliitto korostaa hankkeen osalta sitä, että koulutusmäärät eivät saa nousta ilman työvoimatarpeen luotettavaa ennakointia, eikä muutoinkin niukkoja opetus- ja tutkimusresursseja tule hajauttaa. Sinällään Lakimiesliitto pitää hyvin tärkeänä sitä, että saatavilla on riittävästi laadukasta ruotsinkielistä koulutusta ja oppikirjatuotantoa. Juristikoulutuksen kielellinen ja alueellinen tasapaino tulee saavuttaa ilman, että koulutuksen taso laskee ja johtaa lakimiesten liikamääräiseen kouluttamiseen. Yksi mahdollisuus olisi painottaa Helsingin yliopiston ruotsinkielisen koulutuksen osuutta.

Aiheesta uutisoi tänään Yle.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset