Uutiset 17.4.2024

On tärkeää, että oikeusvaltioon panostetaan myös taloudellisesti vaikeina aikoina 

Juristiliitto pitää erittäin myönteisenä, että valtionhallinnon uudet säästöt kohdetuvat oikeusministeriön hallinnonalalle kevennettynä ja esimerkiksi tuomarit sekä syyttäjät jätetään kokonaan säästöjen ulkopuolelle. Oikeusvaltion toiminta on turvattava. Juristiliitto on erittäin huolissaan opiskelijoiden kohdistuvista uusista säästöistä ja niiden vaikutuksista. 

Valtioneuvoston kehysriihessä kohdistettiin valtionhallintoon 150 miljoonan euron uudet vuotuiset säästöt aiempien päätösten lisäksi. Oikeusministeriön, sisäministeriön ja puolustusministeriön hallinnonaloilla säästötarve on kuitenkin 0,81 prosenttia, kun muilla hallinnonaloilla toimintamenoista on leikattava 3,58 prosenttia. 

Kehysriihen jälkeisessä tiedostustilaisuudessa pääministeri Petteri Orpo totesi hallituksen kantavan erityistä huolta sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. 

– Hallitusohjelmassa tehdyistä panostuksista sisäiseen turvallisuuteen, oikeudenhoitoon ja maanpuolustukseen pidetään kiinni, Orpo lupasi. 

Valtiovarainministeri Riikka Purra linjasi omassa puheenvuorossaan, että vaikka eri hallinnonaloilta vaaditaan säästöjä, niin niitä ei kohdenneta lainkaan esimerkiksi tuomareihin ja syyttäjiin. 

– Tiettyjä ammattinimikkeitä on säästetty säästöjen ulkopuolelle, koska me haluamme taata sisäistä ja ulkoista turvallisuutta näinä aikoina, Purra perusteli. 

Juristiliiton hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka on erittäin tyytyväinen tähän hallituksen tekemään painotukseen. 

– Olemme viimeisen parin vuoden aikana tuoneet erityisen voimakkaasti esille oikeudenhoidon resurssitarpeita. Olemme myös pystyneet konkretisoimaan oikeushallinnon tarpeita ja viemään selvää viestiä päättäjille, Valjakka toteaa. 

– Valtiontalouden sopeutustarve on huomattava. Samalla on tärkeää, että säästöjä ei haeta vääristä kohdista, kuten oikeusvaltiosta. Nyt oikeudenhoitoon tarvitaan juuri niitä merkittäviä lisäpanostuksia, joita hallitus on aiemmissa linjauksissaan luvannut. Oikeudenhoidon rahoitus on parantumassa huomattavasti lähivuosina ja tämä näkyy jo käynnissä olevissa rekrytoinneissa. Vaikuttamistyö tuottaa siis näkyvää tulosta. 

Juristiliitossa kannetaan kuitenkin syvää huolta hallituksen opiskelijoiden toimeentuloon vaikuttavista lisäsäästöistä. 

– Useat kyselyt osoittavat, että oikeustieteen opiskelijat ovat erittäin kuormittuneita. Opiskelun, työn ja toimeentulon yhteensovittaminen on jo nyt erittäin haastavaa. Toimeentulon heikentäminen näkyy yleisenä kuormituksena ja myös opintojen viivästymisenä. Juristiliitossa vastustamme opiskelijoihin kohdistettuja säätöjä, Valjakka toteaa. 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset