Uutiset 18.11.2022

Oikeudenhoidon selonteon esiin nostamat puutteet korjattava pikaisesti

Valtioneuvoston eduskunnalle antama selonteko antaa laajan kokonaiskuvan suomalaisen oikeudenhoidon ongelmista. Selonteossa vuotuisen lisärahoituksen tarpeeksi todetaan 90 miljoonaa euroa. Lakimiesliitto vaatii nopeita toimia rahoituksen korjaamiseksi.

Historian ensimmäisen oikeudenhoidon selonteon tavoitteena on ollut tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta. Selonteon kohteena ovat tuomioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos, Rikosseuraamuslaitos, Oikeusrekisterikeskus sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirit, Kuluttajariitalautakunta sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

– Lakimiesliitto kiittää oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia ja kaikkia selvityksen tekoon osallistuneita tärkeästä työstä. Kattava selonteko oikeudenhoitomme tilasta on enemmän kuin tarpeellinen, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Selonteossa on listattu kattavasti oikeudenhoidon kehittämiskohteita. Tarvittavat toimenpiteet vaativat keskipitkällä aikavälillä noin 90 miljoonan euron pysyvää vuosittaista lisärahoitusta.

– Euromäärä on nyt selkeästi lausuttu ääneen. Seuraavaksi tarvitaan konkreettisia päätöksiä lisärahoituksesta. Tämä on linjattava viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa, Tilander sanoo.

– Lakimiesliitossa olemme vaatineet pikaista 50 miljoonan vuotuista lisärahoitusta. Viimeistään selonteon jälkeen jokainen ymmärtää, että lisärahoitus on välttämätöntä. 50 miljoonalla paikataan pahimmat rei’ät vuotavasta laivasta, 90 miljoonalla ratkotaan vielä laajemmin selonteossa esiin nousseet puutteet.

Lue lisää: Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Lue lisää: Oikeudenhoidon selonteko: vakaa ja toimiva oikeusvaltio tarvitsee viranomaisilleen riittävät resurssit

Lisätietoja:

Jore Tilander
toiminnanjohtaja
Suomen Lakimiesliitto
041 458 0030
jore.tilander@juristiliitto.fi

Lisää uutisia

Kaikki uutiset