Lausunnot 17.5.2022

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausunnospyynnöstä liittyen työryhmän loppumietintöön yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi. Nostamme lausunnossa esiin keskeiset havaintomme liittyen loppumietintöön:

Raportissa esitettyjä uudistusehdotuksia yrityssaneerausmenettelystä voidaan pitää kokonaisuudessaan positiivisina. Kuten raportissakin todetaan, saneerausmenettelyn onnistuminen on kannattavaa myös velkojien ja kansantalouden kannalta, kun tarpeettomat konkurssit voidaan pyrkiä välttämään.

Erityisen kannatettavina ehdotuksina voidaan pitää menettelyn sujuvuuteen ja tehostamiseen liittyviä uudistuksia. Lakimiesliitto kannattaa raportissa ehdotettuja muutoksia yrityssaneerausmenettelyyn, jossa esimerkiksi taloudellisen perusselvityksen toimittamisesta luovutaan. Lakimiesliitto katsoo myös, että menettelyn tehostaminen siirtymällä niin sanottuun selvittäjän ensiarvioon voidaan pitää siten kohtuullisena, ettei sen katsota liialti vaarantavan velkojan asemaa menettelyssä.

Prosessuaalisesta näkökulmasta kannatettavana voidaan pitää ehdotusta, jossa todetaan konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen hoitamista rinnakkain.

Lakimiesliitto kiinnittää kriittistä huomiota lain yrityksen saneerauksesta uudistettuun 93 §:n, jossa ehdotetaan laajennettavan korvausvelvollisuutta perusteettomasta hakemuksesta koskemaan myös mahdollisen hakemuksen tehnyttä avustajaa tai asiamiestä. Kyseisen ehdotuksen sisältöä olisi syytä vielä tarkentaa entisestään.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot