Lausunnot 8.7.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen luonnokseen hallituksen esityksestä eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta ja lausuu kunnioittavammin:

Lakimiesliitto pitää esityksen tavoitteita hyvinä ja erityisesti pienituloisen velallisen asemaa parantavana. Ehdotetut muutokset ovat siten kannatettavia.

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot