Lausunnot 20.5.2022

Lausunto oikeusministeriölle liittyen työryhmän mietintöön eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämisestä kolmansien maiden kansalaisten osalta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen työryhmän mietintöön.

Ehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämisestä kolmansien maiden kansalaisten osalta on kannatettava. Lakimiesliitto toteaa lisäksi, että uudistuksen yhteydessä tulee varmistaa viranomaisresurssien riittävyys sekä asianmukaisen ja riittävän koulutuksen tarjoaminen.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot