Lausunnot 5.9.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää oikeusministeriötä liittyen luonnokseen hallituksen esityksestä laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta ja lausuu kunnioittavammin seuraavaa:  

Juristiliitto pitää ymmärrettävänä muutoksen tavoitetta varmistaa pienituloisten ulosottovelallisten selviytyminen vallitsevassa tilanteessa. Juristiliitto kiinnittää kuitenkin huomiota esityksen mahdollisiin vaikutuksiin muun muassa maksuhäiriömerkintöjen määrään, luottokelpoisuutensa menettävien velallisten määrään, ulosottoaikojen kokonaiskestoon ja korkokustannusten kasvuun liittyen. Juristiliitto toteaa, että esityksen tavoitteisiin voidaan pyrkiä myös muilla ratkaisuilla, kuten ulosottovelallisen asemaa helpottavan vapaakuukausijärjestelmän kehittämisellä tai ulosmittauksen lykkäämisellä. 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi  

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot