Uutiset 3.11.2023

Kysyimme Juristiliiton jäsenten kantaa hallituksen työelämää koskeviin uudistuksiin

Juristiliitto toteutti työelämässä oleville jäsenilleen suunnatun kyselyn maan hallituksen suunnittelemista muutosehdotuksista, jotka liittyvät työttömyysturvaan, työlainsäädäntöön ja yleisesti työmarkkinoihin (mm. tukilakkojen ja poliittisten lakkojen rajaaminen). Kysely lähetettiin jäsenille sähköpostilla lokakuun lopulla.

Kyselyyn vastasi 469 jäsentä, joista 47 prosenttia toimii julkisella sektorilla ja 53 prosenttia yksityisellä sektorilla.

  • 48 prosenttia vastanneista vastusti kaikkia tai osaa maan hallituksen ehdotuksista ja olisi valmis vastatoimiin.
  • 18 prosenttia vastusti kaikkia tai osaa muutosehdotuksista, mutta ei ollut valmis vastatoimenpiteisiin.
  • 32 prosenttia kannatti hallituksen suunnitelmia ja vastusti vastatoimia.
  • 2 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Vastausten jakaumassa ei ollut merkittävää eroa sen mukaan toimiko vastaaja yksityisellä vai julkisella sektorilla.

– Vastaajamäärä on rajallinen ja vastausten hajautuminen ei yllätä. Vastaukset korostavat sitä, miten tärkeänä Juristiliitto pitää maltin säilyttämistä työmarkkinoita uudistettaessa ja neuvotteluita käytäessä. Hallituksen nyt kaavailemat toimet herättävät voimakkaita tunteita toimialoista riippumatta ja tämä on myös neuvottelupöydissä syytä tiedostaa erittäin vakavasti, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander

Lisää uutisia

Kaikki uutiset