Uutiset 13.10.2023

Juristipäivässä palkittiin korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi, asianajaja Kimmo Oila ja asianajotoimisto Castrén & Snellman

Juristiliiton vuodesta 1989 jakama K.J. Ståhlberg -mitali myönnetään henkilölle, jonka toiminnalla on ollut huomattava merkitys kansallisesti tai kansainvälisesti yhteiskunnalle, juristikunnalle, oikeuselämälle tai oikeustieteelle.

Mitali ojennettiin perjantaina järjestetyssä Juristipäivässä korkeimman hallinto-oikeuden presidentille Kari Kuusiniemelle. Hänellä on taustallaan merkittävä ura monipuolisissa oikeudenhoidon ja oikeustieteellisen tutkimuksen tehtävissä.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä Kuusiniemi on tuonut aktiivisesti esiin oikeusvaltion kehittämistarpeita. Hän on esimerkiksi kantanut huolta oikeudenkäyntien liian pitkästä kestosta, joka aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja haittaa yhteiskunnan toimintoja. Kuusiniemi on puhunut aktiivisesti riittävästä ja pysyvästä oikeudenhoidon rahoituksesta sekä tuomioistuinlaitoksen houkuttelevuudesta uravaihtoehtona.

Kuusiniemi on kiinnittänyt huomiota myös ympäristökysymyksiin ja kestävyyteen. Hän on ansioitunut ympäristöoikeuden tutkijana ja professorina sekä lukuisten ympäristöalan lakihankkeiden asiantuntijana. Kuusiniemellä on laaja tieteellinen tuotanto, ja hän on Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 2014. 

Yrittäjyyspalkinto Kimmo Oilalle

Juristiliiton Yrittäjyyspalkinnon sai asianajaja Kimmo Oila. Palkinto myönnetään tunnustuksena yrittäjyydestä tai yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä.

Oila on pitkän linjan yrittäjä, joka on toiminnallaan edistänyt yrittäjyyttä monin tavoin myös kansainvälisesti. Hänen ensimmäinen yrityksensä oli asianajotoimisto Iirola, Kyläkallio & Oila. Tämän jälkeen hän on toiminut osakkaana asianajotoimisto Juridiassa, Evershedsissä ja nykyisin Lexia Asianajotoimisto Oy:ssä.

Oila on ollut monien muiden yrittäjien tukena sijoittajana ja neuvonantajana. Hän on toiminut asianajajien kansainvälisissä järjestöissä tekoäly-, start-up- ja teknologiasektoreilla. 

Oila on edistänyt muun muassa Yrityskylä-konseptia, jossa peruskoululaiset viettävät päivän yrittäjänä. 

Paras opiskelijatyönantaja on asianajotoimisto Castrén & Snellman

Paras opiskelijatyönantaja -palkinto myönnettiin asianajotoimisto Castrén & Snellmanille. Palkinto jaetaan tunnustuksena vastuullisesta toiminnasta työelämässä.

Palkinnon kriteereinä ovat haastavat ja kehittävät työtehtävät, nuorten työntekijöiden hyvä ohjaus ja yhteishenki, oikeudenmukainen palkkaus sekä työlainsäädännön noudattaminen. Palkinto jaetaan opiskelijoilta saatujen ehdotusten pohjalta.

Palkintoperusteluissa Castrén & Snellmania kiitetään erityisesti esihenkilötyöstä ja perehdytyksestä, jota kuvaillaan erinomaiseksi. Kiitosta saavat myös oikeustieteen opiskelijoille tarjottavat tehtävät, jotka opiskelijat ovat kokeneet monipuolisiksi ja riittävän haastaviksi. Monissa perusteluissa mainittiin myös yrityksen yhteishenki ja ryhmäytyminen, kun opiskelijat otettiin aktiivisesti osaksi työyhteisöä.

Juristiliiton myöntämät palkinnot jaettiin perjantaina 13.10. Juristipäivässä Helsingissä.
Juristipäivä on Suomen suurin eri alojen oikeudellisissa tehtävissä toimiville henkilöille suunnattu tapahtuma.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset