Uutiset 31.1.2023

Juristiliitto: Palkankorotuksissa on huomioitava riittävän selvästi inflaation vaikutus ostovoimaan

Juristiliiton vuotuisen palkkatutkimuksen ennakkotiedot kertovat, että jäsenkunnan palkkataso nousi viime vuonna 3,3 prosenttia edellisvuodesta*. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 9,1 %**. Ostovoiman heikkeneminen on huomioitava käynnissä olevissa palkkaneuvotteluissa, vaatii Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander. Inflaation vaikutus tullaan huomioimaan myös liiton vähimmäispalkkasuosituksessa vuodelle 2023.

– Nyt jos koskaan tarvitaan rakentavaa vaikuttamistyötä työmarkkinakentillä. Haastavassa talous- ja työmarkkinatilanteessa on tehtävä vastuullisia päätöksiä. Liiton vaikuttamistyössä koko jäsenkunnan taustatuki on todella tärkeässä roolissa, Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander toteaa.

Käynnissä olevat palkkaneuvottelut vaikuttavat suoraan tai välillisesti koko alan palkkoihin. Uransa alussa oleville juristeille erityisen merkityksellinen on myös liiton vuosittain vahvistama alan vähimmäispalkkasuositus. Sitä valmistellaan liitossa parhaillaan.

Palkkasuositusta valmistellaan vaikeassa työmarkkinatilanteessa

Vähimmäispalkkasuositusta annettaessa keskeisessä roolissa on liiton vuosittain tekemä laaja palkkatutkimus jäsenkuntansa ansiotasosta. Tutkimus tehdään vuoden lopussa ja se perustuu lokakuun ansioihin. Laaja kyselyaineisto analysoidaan talven aikana ja tulokset julkaistaan kevättalvella. Näin tehdään myös tänä vuonna. Tutkimuksen alustavat tiedot ovat jo liiton käytettävissä.

Vuonna 2022 juristin alkupalkkasuositus oli 4 470 euroa kuukaudessa. Palkkasuositus perustuu palkkatutkimuksella saatavaan tietoon ja yleiseen työmarkkinatilanteeseen. Suosituksella on tutkitusti voimakas vaikutus alan palkkakäytäntöihin ja se heijastuu suoraan aloituspalkkojen mediaaneihin.

Tilanderin mukaan niin liiton vähimmäispalkkasuosituksessa kuin yleisissä työmarkkinaratkaisuissa tulee nyt huomioida inflaation vaikutus ostovoimaan. Palkkojen on noustava selvästi. Liiton vähimmäispalkkasuositus halutaan kuitenkin antaa vastuullisesti, jotta sillä on aiempien vuosien tapaan aitoa vaikutusta.

– Juristiliiton antamaan vähimmäispalkkasuositukseen suhtaudutaan alalla vakavasti. Toivomme, että yleisissä työmarkkinapöydissä liikahdettaisiin edes vähän eteenpäin, jolloin meillä olisi hieman tämänhetkistä parempaa vihiä yleisestä palkkakehityksestä. Liiton vähimmäispalkkasuositus tullaan antamaan mahdollisimman pian.

Työmarkkinaosapuolet kaukana toisistaan 

Omien palkkasuositustensa lisäksi Juristiliitto vaikuttaa keskitettyihin palkkaratkaisuihin neuvottelupöydissä. Niiden tulokset heijastuvat niin sopimusaloille kuin laajasti niiden ulkopuolelle, vaikuttaen kaikkien juristien ansiokehitykseen.

– Nyt tarvitaan työmarkkinoiden tiukimpien solmujen avautumista. Emme pitkään aikaan ole olleet tilanteessa, jossa työmarkkinaosapuolten tekemät esitykset korotusprosenteista ja arviot talouskehityksestä vaihtelevat näin paljon.

Juristiliitto julkaisee vähimmäispalkkasuosituksen verkkosivuillaan ja somekanavissaan heti, kun päätös suosituksesta on tehty liiton hallituksessa. Palkkatutkimuksen tiedot julkaistaan huhtikuussa ilmestyvässä liiton jäsenlehden erikoisnumerossa.   

* Juristiliiton palkkatutkimukseen vastanneiden kiinteän kuukausipalkan mediaanissa tapahtunut muutos 2021–2022, ennakkotieto
** Tilastokeskus  

Lisätiedot

Jore Tilander
Juristiliiton toiminnanjohtaja
041 458 0030

Janne Laukkanen
Juristiliiton viestintäjohtaja
040 588 1925

Lisää uutisia

Kaikki uutiset