Uutiset 16.5.2023

Juristiliitto julkaisi vastuullisten lakipalveluiden työnantajaperiaatteet

Liki kolmannes yksityisellä sektorilla työskentelevistä juristeista on kertonut työaika- ja uupumisongelmien olevan työpaikallaan vakava ja jatkuva ongelma*. Esimerkiksi työaikalakia ei noudateta. Lainvastaisuuden lisäksi liiallinen työkuorma on ristiriidassa yritystoiminnan vastuullisuuden kanssa. Juristiliitto on julkaissut vastuullisten lakipalveluiden työnantajaperiaatteet, joiden noudattamiseen se toivoo lakialan palveluita tarjoavien yritysten sitoutuvan. Periaatteet kertovat työntekijöille ja asiakkaille yrityksen sitoutuvan työnantajan vastuullisuuteen.

Lakialan työntekijät tekevät Juristiliitolle säännöllisesti ilmoituksia liialliseen työkuormaan ja uupumiseen liittyvistä ongelmistaan. Leimautumisen pelossa työntekijät haluavat kuitenkin hyvin harvoin lähteä ratkomaan ongelmia niin, että heidän nimensä tulee esiin. Tämän vuoksi liiton on vaikea puuttua konkreettisiin ongelmatilanteisiin.

– Juristiliitossa vaadimme tietenkin työaikalain noudattamista kaikissa työsuhteissa. Lisäksi pidämme kohtuullista työaikaa ja riittävää palautumista vastuullisuuskysymyksenä. Vastuullisuus koskee lakipalveluita tuottavia yrityksiä ja heidän palveluitaan ostavia asiakkaita, toteaa toiminnanjohtaja Jore Tilander Juristiliitosta.

– Vastuullisuus on kuitenkin pahimmillaan vain juhlapuhetta. Nyt tarjoamme lakialan yrityksille aidon tilaisuuden lunastaa vastuullisuuslupauksensa omille työntekijöilleen ja asiakkailleen sitoutumalla valmistelemiimme periaatteisiin, Tilander jatkaa.

Juristiliitto haastaa alan toimijoita sitoutumaan vastuullisuusperiaatteisiin

Juristiliitossa valmistellut vastuullisten lakipalveluiden työantajaperiaatteet on suunnattu erityisesti juridisia palveluita tuottaville yritykselle ja niiden asiakkaille. Liitto haastaa alan toimijat sitoutumaan periaatteisiin ja noudattamaan niitä kaikessa toiminnassaan. Periaatteisiin kuuluu myös, että yritys huolehtii ilmoituskanavasta, jonka kautta laiminlyönneistä voi ilmoittaa.

– Sitoutumalla vastuullisuusperiaatteisiin alan palveluntarjoajat ja asiakkaat voivat helposti viestiä työntekijöiden jaksamista tukevasta työkulttuuristaan. Tämä on myös aito valtti parhaista työntekijöistä kilpailtaessa, toteaa Juristiliiton työelämäasioista vastaava johtaja Jaana Meklin.

Seuraavan puolen vuoden aikana liitto kerää lakialan palveluntarjoajilta palautetta siitä, ovatko ne valmiita sitoutumaan periaatteiden kirjauksiin.

– Hyödynsimme periaatteiden valmistelutyössä liiton ulkopuolisia yritysvastuukysymysten asiantuntijoita. Sen lisäksi keräsimme jäsenkyselyllä palautetta alan nykyisistä ongelmista ja liki kolmannes vastaajista kertoi työaika- ja uupumisongelmien olevan jatkuva ja vakava ongelma työpaikallaan. Työntekijöiden lisäksi kuulimme lakialan palveluntarjoajia sekä heidän asiakkaitaan. Seuraavaksi keräämme palautetta valmiista periaatteista. Ensi syksynä kerromme niiden saamasta vastaanotosta, Meklin lupaa.

Työnantajan vastuullisuus koskee myös asiantuntijatyötä

Työlainsäädännön ohella työnantajan vastuullisuudesta on puhuttu jo pitkään esimerkiksi teollisuuden ja kaupan tuotanto- ja hankintaprosessien yhteydessä. Vaativan asiantuntijatyön osalta vastuullisuus ei ole ollut esillä lainkaan samassa laajuudessa.

– Taustalla voi olla esimerkiksi ajatus, että asiantuntijatyön palkkataso kompensoisi epäinhimillisiä työaikoja tai tarpeellista työstä palautumista. Näin asia ei voi olla, Jaana Meklin painottaa.

Lakialalla säännöllisesti esiin tulevat uupumistapaukset ja pahimmillaan mielenterveysongelmat pakottavat tarkastelemaan työkulttuuria myös vaativissa asiantuntijatehtävissä. Lakialan työaikaongelmat ovat olleet säännöllisesti esillä myös mediassa.

– Me uskomme muutokseen. Lakialan tulee olla työhyvinvointikysymyksissä suunnannäyttäjä, eikä peränpitäjä, Meklin jatkaa.

Lakialan työaika- ja uupumisongelmat eivät koske vain yksityistä sektoria. Liitto on nostanut toistuvasti esiin vastaavia ongelmia julkisella puolella. Lakipalvelualalle suunnitellut työnantajaperiaatteet ovat yksi osa Juristiliiton työelämän ongelmakohtiin keskittyvää vaikuttamistyötä.


*Juristiliiton kyselytutkimus 2021: 545 yksityisen sektorilla työskentelevää vastaajaa. Vastaajista 29 prosenttia piti työaika- ja uupumisongelmia vakavana ja jatkuvana ongelmana työpaikallaan. Tämän lisäksi 34 prosenttia oli kohdannut työaika- ja uupumisongelmia melko paljon (4, asteikolla 1–5) ja vain 5 prosenttia ei lainkaan.

Juristiliiton Palkkatutkimus 2022: Työmäärä oli jatkuvasti liian suuri 17 prosentilla vastaajista ja ajoittain liian suuri 43 prosentilla. Yksityisellä sektorilla toimivista vastaajista 38 prosenttia ilmoitti kertoneensa työmääränsä liittyvistä ongelmista työnantajalle, mutta tilanteeseen ei ollut tullut parannusta ilmoituksesta huolimatta.

Lisätiedot:

juristiliitto.fi/vastuullisuusperiaatteet

Jaana Meklin, johtaja, työelämä, p. 0400 741 686
Jore Tilander, toiminnanjohtaja, p. 041 458 0030
Janne Laukkanen, johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, p. 040 588 1925

Lisää uutisia

Kaikki uutiset