Uutiset 4.4.2023

Juristiliiton palkkatutkimus: Monen työmäärä on jatkuvasti liian suuri – oikeudenhoidon resurssipula näkyy kuormituksena 

Juristiliitto toteuttaa vuosittain laajan palkkatutkimuksen. Tuloksista selviää alan palkkatason lisäksi myös laajasti muita juristien työhön liittyviä tilastoja, kuten tietoa työajoista ja etätyön määrästä. Uusin tutkimus kertoo karua kieltä myös oikeudenhoidon resurssipulasta. 

Monien juristien työmäärä on jatkuvasti liian suuri, paljastaa Juristiliiton tuore palkkatutkimus. 

17 prosenttia vastaajista piti työmääräänsä jatkuvasti liian suurena. Alemman tason johtajista jopa 24 prosenttia kertoi työmäärän olevan jatkuvasti liian iso. 

Vastaajat ovat pettyneitä myös siihen, ettei työkuormaan puututa. Moni on vienyt asiaa eteenpäin, mutta julkisella sektorilla heistä peräti 73 % koki, ettei ongelmiin siitä huolimatta ole haettu ratkaisua. 

– Luvut ovat huolestuttavia. Juristiliitto on jo pitkään ja toistuvasti vaatinut oikeudenhoitoon lisää resursseja. Rahaa tarvitaan nimenomaan ammattilaisten palkkaamiseen, jotta kuormitus vähenee ja käsittelyajat lyhenevät, toiminnanjohtaja Jore Tilander Juristiliitosta sanoo. 

Juristiliiton palkkatutkimukseen vastanneiden mediaanipalkka oli yksityissektorilla 7157 euroa kuukaudessa ja julkisella 6017 euroa kuukaudessa. Yksityisen sektorin mediaanipalkka oli laskenut yhden prosenttiyksikön verran ja julkisen taas noussut neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 

Palkkatasossa on suurta hajontaa toimialoista, tehtävistä ja työkokemuksesta riippuen. 

Tutkimusraportti julkaistaan kokonaisuudessaan liiton verkkosivujen jäsenportaalissa. Myös jäsenportaalista löytyvän Palkkapuntarin luvut on päivitetty uusien tietojen pohjalta. Lisäksi tuloksia käsitellään laajasti huhtikuussa ilmestyvässä Juristiuutisten Ura-erikoisnumerossa ja lehden verkkosivuilla.  

Juristiliitto hyödyntää tutkimustuloksia esimerkiksi vähimmäispalkkasuositusta antaessaan, edunvalvonnassa ja koulutusten suunnittelussa. 

Palkkatutkimukseen vastasi viime vuoden lopulla 2106 liiton jäsentä. Tutkimuksen palkkatiedot perustuvat vastaajien ilmoittamiin päätoimestaan lokakuussa 2022 saamiinsa bruttokuukausiansioihin. Ansiot sisältävät kiinteän kuu­kausipalkan, palkkaan kuuluvat lokakuuhun kohdentuneet lisät, luontoisetujen yhteenlasketun verotusarvon sekä mahdolliset ylityökorvaukset. 

Palkkatutkimuksen kokonaispalkat eivät sisällä vuotuisia tulospalkkioita tai niiden yhdelle kuukaudelle jyvitettyä osaa. Tulospalkkioista kysyttiin tutkimuksen yhteydessä erikseen, ja lisätietoa siltä osin löytyy jäsenportaalissa olevasta laajemmasta tutkimusraportista. 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset