Blogit 19.12.2023

Työntekijöiden oikeusturva puhuttaa Viestikoekeskus-oikeudenkäynnin jälkimainingeissa

Moa Fanta

Kirjoittaja on Juristiliiton työ- ja virkasuhdeneuvontaa tekevä juristi.

moa.fanta@juristiliitto.fi

KHO:n antama ennakkopäätös on herättänyt vilkasta keskustelua työntekijöiden oikeusturvasta, vakuutuksista ja siitä, miten työntekijöiden oikeudenkäyntikuluihin pitäisi suhtautua. Juristiliiton jäsenet on turvattu kattavalla vakuutuksella.

Julkisuudessa on puhuttanut korkeimman hallinto-oikeuden viime viikolla antama ennakkopäätös (KHO:2023:116) koskien asianajokulujen verotusta.

Päätös koskee tapausta, jossa Helsingin Sanomat maksoi toimittajilleen heidän asianajopalkkionsa ns. Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä, jossa toimittajat olivat syyllistyneet kirjoittamansa artikkelin yhteydessä turvallisuussalaisuuden paljastamiseen.*

Korkein hallinto oikeus katsoi, että toimittajan työtehtäviin ei kuulunut olla syytettynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, joten työnantajan työntekijälleen kustantamat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut olivat työntekijöille veronalaista tuloa. Päätös merkitsee sitä, että jos työnantaja (alasta riippumatta) maksaa rikosasiassa työntekijänsä oikeudenkäyntikuluja, ovat nämä kulut työntekijälle verotettavaa tuloa.

Tapaus on herättänyt vilkasta keskustelua. Julkisuudessa on mm. korostettu sitä, että työnantajien kannattaa riskialttiilla aloilla hankkia vakuutus, joka kattaa työntekijöille työstä johtuvista syytteistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Epävarmaa kuitenkin on, mikä työnantajan kustantamien vakuutusten verokohtelu olisi.

Juristiliiton jäsenillä on kattava oikeusturvavakuutus

Juristiliiton jäsenenä sinun ei tarvitse huolehtia asiasta. Juristiliitto on vakuuttanut jäsenensä oikeusturvavakuutuksella, joka korvaa työ- tai virkasuhteeseen liittyviä oikeudenkäyntikuluja 40 000 euroon asti, ja täysin verovapaasti. Vakuutus kattaa sekä omia että vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Erityisesti viranhoitoon liittyvät esitutkinnat tai virkarikosoikeudenkäynnit eivät nykyään ole mitään harvinaisuuksia. Liiton jäsenenä saat turvan jo esitutkinnasta lähtien, vaikka asiasta tehtäisiin syyttämättäjättämispäätös tai päätös esitutkinnan rajoittamisesta.

Esimerkiksi tuomioistuinlaitoksessa työskentelevien virkamiesten pitää voida tehdä työtään ilman, että he joutuvat pelkäämään päätöksestä tai toiminnasta mahdollisesti seuraavia taloudellisia kuluja riittävän oman oikeusturvan takaamiseksi. 

Juristiliiton oikeusturvavakuutus on ainutlaatuinen laajuutensa vuoksi. Pidämme liitossa tärkeänä, että jokainen jäsenemme on vakuutettu ja jokaisen oikeusturva on vakuutuksen kautta taattu.

Vakuutuksen osalta on kuitenkin syytä muistaa, että siitä korvataan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos jäsenyys on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusturvan saamiseksi kannattaakin liittoon liittyä heti.  

Lue lisää: Ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus

*Tekstiä muokattu 21.12.2023: Poistettu leipätekstin toisesta lauseesta lyhenne ”mm.” sanan ”turvallisuussalaisuuden” edestä. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, sillä asianosaiset ovat valittaneet tuomiosta hovioikeuteen.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit