Blogit 9.4.2024

Työelämä stressaa oikkareita jo opiskeluaikana – uupuminen on inhimillinen tragedia, jota ei pitäisi tapahtua

Tiia Joensuu

Kirjoittaja on Juristiliiton opiskelijakoordinaattori.

tiia.joensuu@juristiliitto.fi

Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen sekä töiden saaminen stressaavat oikkareita jo opiskelujen aikana, kertoo Juristiliiton kysely. Omasta jaksamisesta täytyy pitää huolta, mutta yksin ei tarvitse jäädä. Kavereiden ja ystävien lisäksi myös liitto tukee oikkareiden jaksamista.

Juristiliitto toteutti maaliskuun aikana jäsenkyselyn opiskelijoille ja alle viisi vuotta sitten valmistuneille jäsenille. Kyselyn tuloksista selviää, että lähes 85 prosenttia vastanneista (N=522) kokee ympäristön luovan paineita töiden tekemiselle opintojen ohessa. Samaan aikaan noin 60 % on todennut töiden ja opiskelun yhteensovittamisen olevan ainakin jokseenkin vaikeaa.

Erityisesti ensimmäisen oman alan työpaikan saaminen aiheuttaa oikeustieteen opiskelijoissa huolta, ja avoimissa vastauksissa opiskelijat ovat kertoneet kilpailun olevan kovaa ja hakijoita olevan paljon paikkoihin nähden. Lisäksi vastauksissa nostettiin esiin, että työpaikan saamista vaikeuttavat työkokemuksen puute ja työnantajien vaatimukset työnhakijoille.

Myös vapaa-ajan riittävyys koetaan haasteena. Tähän vaikuttavat erityisesti työn ja opintojen sekä muun elämän yhteensovittaminen, ja tästä koituva stressi ja uupuminen.

Onneksi kyselystä nousi esiin myös positiivisia seikkoja. Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista on todennut kokevansa opiskelijoiden keskinäisen ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan välisen ilmapiirin hyväksi. Vain hyvin harva kuvaa harrastusten tai sosiaalisten tilanteiden aiheuttavan stressiä.

Työelämän pitää mahdollistaa jokaisen jaksaminen

Moni oikkari kokee, että valmistuessa pitäisi olla valmis työntekijä: on todistus kainalossa ja ansioluettelossa rivikaupalla työkokemusta. Näin se ei aina mene, eikä tarvitsekaan mennä.

Uupuneena valmistumista voisi kuvailla inhimillisenä tragediana. Uupumista ei pitäisi tapahtua opinnoissa eikä työelämässä. Uupuminen vaikuttaa monin eri tavoin henkilöön ja ympäröivään maailmaan. Näiden negatiivisten heijastevaikutusten välttämiseksi tuleekin nuoria tukea ja pitää huolta siitä, että työelämä on sellainen, jossa jaksavat sekä pitkään alalla olleet konkarit että vastavalmistuneet nuoret juristinalut.

Myös yleisessä arvopohjassa on huomattavissa suuri muutos aikaisempaan: työ ei välttämättä enää ole ykkösprioriteetti elämässä. Työn ja vapaa-ajan tasapainoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota, ja sen tärkeys korostuu erityisesti nuoremman sukupolven keskuudessa.

Opiskelijoita myös kannustetaan olemaan avoimia mielenterveysongelmistaan ja hakemaan apua tarvittaessa. Yhteisön tuki ja ymmärrys voivat auttaa vähentämään stigmaa mielenterveysasioissa ja rohkaista opiskelijoita hakemaan apua ilman pelkoa tuomittavaksi tulemisesta.

Olemme mukana Akavan ja Akavan opiskelijoiden kampanjassa, joka muistuttaa, että Mieleni terveys on #TärkeäOsaMinua. Kampanja kokoaa korkeakouluopiskelijoiden ajatuksia anonyymisti. Vastausten pohjalta kootaan toimenpide-esitykset, jotka luovutetaan syksyllä tasavallan presidentille, valituille kansanedustajille ja ministereille. Oikkari, kerro omista kokemuksistasi tai huolistasi osoitteessa tarkeaosaminua.fi ja vaikuta!

Liitto oikkareiden tukena

Juristiliiton kyselytutkimuksissa oikkareiden stressinaiheuttajana nousee toistuvasti esiin työuran alku ja etenkin ensimmäisen työpaikan saaminen. Tuemme oikkarijäseniämme tässä nivelkohdassa.

Oikkareiden käytössä on iso valikoima täysin maksuttomia urapalveluja. Esimerkiksi erilaiset verkkovalmennukset ja verkkopohjainen CV-kommentointi toimivat ajasta ja paikasta riippumatta. Tarjolla on myös henkilökohtaista uravalmennusta ja esimerkiksi CV:n tai tietyn työhakemuksen yksilöllistä kommentointia. Uravalmentajan kanssa voi keskustella myös jaksamisesta ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta ja saada vinkkejä näihin kiistattomasti tärkeisiin, mutta samalla niin haastaviin asioihin.

Oikeustieteen opiskelu on parhaimmillaan innostavaa ja antoisaa. Opiskeluajasta kannattaakin ottaa kaikki irti, sillä opiskeluiden aikana kerätyt taidot, muistot ja ystävät eivät jää ainoastaan tuohon aikaan, vaan seuraavat läpi koko elämän.

Tällä viikolla vietetään opiskelijoiden mielenterveysviikkoa, jonka avulla nostetaan esiin opiskelijoiden mielenterveystilannetta ja rakennetaan mielenterveysystävällisempää opiskelukulttuuria. Kampanja on Opiskelijoiden hyvinvointiverkoston järjestämä ja sitä koordinoi Nyyti ry.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit